Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.” Lukas 6:17-19 SFB15

Runt Jesus samlas människor. Jesus går tillsammans med dem. De är samlade runt Honom. De behöver Honom. Det har de gemensamt. Sitt behov av Jesus. Av frälsaren. Här är lärjungarna som följt Honom länge och lyssnat till Jesus flera gånger.

Här är folket som inte ännu börjat följa men som hört ryktet om Herren. Som längtar. Här är folk från Judeen och Jerusalem, men också från Tyrus och Sidon. Här, vid Jesu fötter finns plats för dig och mig. För alla som längtar.

De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar.

Varför vi samlas? Detta är varför: höra Honom tala. Därför möts vi. Därför läser vi Ordet, därför ber vi, därför gör vi det Jesus uppmanar till. Tänk, att få lyssna till livets Herre. Det får vi. Tänk att få höra Ordet som ger liv och förlåter synder. Det får vi. Tänk att Han talar än idag. Så stanna upp kom närmare, stå kvar i Hans närhet.

Än idag ger Jesus liv, det är därför vi står kvar. Han talar och ger liv. Han berör och sjuka helas. I Jesu närhet finns liv och kraft. Andligt liv, nytt liv, frälsning, helande. Här finns Andens hela kraft och fullhet.

Här står vi idag! Så stå kvar, stanna i Jesu närhet. Följ Honom, lyssna, ta emot, gör som Han säger, för Jesu Ord och beröring är det allt som du och jag behöver.