Varför gör vi det vi gör? Kyrkan följer ett visst mönster i våra gudstjänster. Två saker lyser fram som syfte för våra gudstjänster. Gudstjänsten är för att de som tror på Jesus, för att hjälpa oss att växa som lärjungar. Det andra syftet är att den som inte känner Jesus ska få se något av vem han är och kunna börja söka sig närmare.
Jag ska försöka skriva några blogginlägg om gudstjänstens innehåll. Tanken för min del är att försöka hjälpa till med att kunna komma med en förväntan till gudstjänsten på att Jesus Kristus ska visa sig, tala till oss och möta oss. Idag tänkte jag försöka skriva ett första grundläggande inlägg, om en grundförståelse för all kristen gudstjänst, även den som inte följer den klassiska ramen, men särskilt för den sortens gudstjänst som följer just det.

Gud visar vem Han är
Detta är det huvudsakliga i en kristen att vi samlas som församling, inte kring ett allmänt intresse eller en gemensam idé, utan gudstjänstens natur är att Gud visar sig för oss, vill möta oss och därmed faktiskt landa i våra liv. Jesus kommer faktiskt till oss och fokus ligger på att vi som kristna ska få ta emot vår Herre och Frälsare. Lite kan vi som kristna se vår gudstjänst som att den, för att forma oss som Jesu lärjungar har två delar: Jesus kommer till oss i sitt Ord och sina sakrament, och vi lovsjunger, bekänner och tillber Honom som vi får ta emot.

Ta emot Honom som visar sig!
Egentligen tänker jag på några moment: Vi får lyssna på Guds Ord och predikan, där Kristus ska tala till oss. Gud skapar liv genom att tala till oss. Ordet formar oss, och vi får ta emot. Det andra är att vi får ta emot Jesus i hans sakrament. Dopet och nattvarden, syndabekännelsen och förlåtelsen, de är litugir som förkroppsligar evangeliet, som gör evangeliet synligt. Syftet med att bekänna synd och ta emot förlåtelse, att döpas, att fira mässa är inget annat än att ta emot Honom som dött och uppstått för oss och att förenas med Hans död och uppståndelse.

Vår respons
En stor del av den liturgiska gudstjänsten är faktiskt också vår respons, vår lovsång, vår tillbedjan, vår glädje över att få ta emot Guds uppenbarelse, Jesus seger i döden och uppståndelsen, och Andens gåva och kraft. Det normala mönstret i en klassisk högmässa är lovsång. ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som Han älskar”, ”Så lyder Herrens ord – Gud vi tackar dig” eller ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig…” är alla lovsånger, tack till Gud för Hans ingripande mitt ibland oss.
Detta gäller inte minst mässan. Måltiden som vi bjuds in i är präglad av lovsång och tillbedjan till Herren. ”Upplyft era hjärtan till Gud – Vi upplyfter våra hjärtan – Tacka Gud vår Herre – Allena Han är värd vårt tack och lov” inleder mässans del av Gudstjänsten och det är egentligen en beskrivning, en uppmaning att lovsjunga Honom vi får ta emot! När vi sjunger ”Helig” så sjunger vi ”Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn”, och det är en bekännelse till Jesus och en lovsång för vad Han har gjort.

Det handlar om Jesus
Våra gudstjänsters fokus är Jesus. Vill du lära känna Jesus, så kom med en förväntan på att möta Honom i Hans Ord, i Hans sakrament, i församlingens gemenskap och för att lovsjunga och ära Honom som segrat för oss. Det handlar om Jesus, om Fadern som sänder Jesus, om Jesus Guds Son som dör och uppstår för oss och kommer till oss i mässan, om Jesus som ger oss sin Helige Ande och sänder oss ut i världen att vara Hans budbärare. Detta formar oss. Söndag efter söndag, månad efter månad, år efter år, dag ut och dag in. Vill du leva som Jesu lärjunge? Då behöver du gudstjänsten, för den ger dig Jesus!