”Vad då kristen?” Eller ”Allt vi har i Jesus!”

Vad är det egentligen att vara en kristen? Vad är det egentligen som gör att en människa kristen?

Kanske har du en mental lista? En kristen firar gudstjänst. En kristen ber, och läser Bibeln. En kristen gör goda och fina saker. En kristen missionerar. Eller kanske en kristen människa är snäll?

På många av de här påståendena kan vi säga ja, en kristen firar gudstjänst, ber, läser Bibeln, försöker göra goda gärningar. Men det är inte det egentliga skälet att vi är kristna, tvärt om.

Jag är kristen för att jag tillhör Jesus Kristus

Detta tänker jag är det huvudsakliga svaret. Jag är kristen, inte för att jag gör alla de där sakerna. Men jag försöker göra alla de där sakerna, för att mitt liv tillhör Jesus. Som kristen ingår det att fira gudstjänst, be, läsa Bibeln, göra gott och så vidare, eftersom jag möter Kristus i gudstjänsten, bönen, Guds Ord och så vidare. Jag försöker göra gott eller dela med mig av min tro för att ge vidare det goda jag fått.

Men jag tänkte att det här inlägget skulle handla om mer grundläggande frågor än så, nämligen frågan hur vet jag att jag är en kristen?

Svaret är enkelt, men det är ett svar som jag inte upphör att förundras över. Jag är en kristn för att jag tillhör Jesus Kristus. Hur kan en människa tillhöra Jesus Kristus? Det sker egentligen genom två saker: dopet och tron. Jag är en kristen för att jag döpts till att höra ihop med Jesus. Dopet är en förening med Jesus där jag blir iklädd honom. Jag förenas med honom. Jesus ger kallelsen att gå ut och göra alla folk till lärjungar och det första steget i detta är dopet. Vi döps till ett nytt liv i Jesus Kristus. Därför är detta en viktig del av svaret på frågan: är jag en kristen? Är jag döpt, så har detta grundläggande redan getts. Jag har blivit iklädd Jesu rättfärdighet, jag har blivit ett Guds barn. Allt finns där. Jag har förenats med Jesu död och uppståndelse.

Tänk nu: allt detta är ditt, men du litar inte på det? Du försöker likt den son som stannar hemma i Lukas 15(liknelsen om den förlorade sonen), visa Gud vilket duktigt barn du är och hur värdig just du är att vara barn i Guds hus? Kallelsen som kristen är istället att se att vår plats i kyrkan, i Guds familj, att frälsningens gåva och livet som kristen är nåd. Jag är Guds barn, för att jag döpts till Kristus, och tror på Honom som min herre och frälsare. Han är mitt allt. Han är vad jag behöver. Han ger det som jag inte själv kan ta mig. Förståelsen av livet i allmänhet, och vad det är att vara en kristen, är på det sättet en fråga om vad Jesus gjort, och gör, för mig! Paulus skriver så här om allt vi har i Jesus Kristus, Efesierbrevet‬ ‭1:3-14‬ ‭(SFB15):

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 

I Jesus har vi all välsignelse i himlen. Jesus Kristus är vår välsignelse från Gud.

Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 

I Jesus Kristus är vi utvalda till frälsning, till att vara heliga och fläckfria. I Jesus lever vi alltså ett nytt liv. Vi har ett nytt mål och en ny mening, ett syfte. Gud har visat sin godhet och barmhärtighet.

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. 

Detta är så mäktigt: i Jesus Kristus, genom att Han dog på korset för våra synder, så är vi friköpta för våra synder.

Det är också i Jesus som vi fÅr se Guds nåd. Att Hn söker upp syndare och frälser dem.

Här ser vi Sonens, Jesu Kristi, storhet. Det finns nåd, till och med för mig, i Jesus.

I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. 

I Jesus har vi fått del av arvet. Vi har i Jesus hoppet om Himlen, det eviga livet. Därför är Jesus också värd vårt tack, vår lovsång, att våra liv ärar Herren Jesus!

”I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.”

Genom att vi kommit till tro på Jesus har vi också fått den Helige Ande. Ett sigill, ett förskott, en försmak av den värld som kommer. I Jesus har vi nytt liv, evigt liv och denna fantastiska gåva, Gud själv boende i våra hjärtan.

Livet som Kristen är alltså inget utan Kristus! Han är vårt allt! 

One Comment

Kommentera