För den som kommit till tro på Jesus har det alltid funnits utmaningar. Av skiljda slag i olika tider men ändå. Bland exemplen i historien finns de första kristnas övertygelse att de inte kunde bekänna kejsaren som herre. Tvärtom hade de ju fått en ny herre genom tron på Jesus Kristus. Jesus är Herre är en av den kristna kyrkans allra äldsta bekännelser. Då Gick det inte att offra till kejsaren. Några rökelsekorn skulle läggas på elden inför kejsarens bild, men det gick inte. Det går inte att ha både kejsaren och Jesus som Herre. Vi ska ju inte ha några andra gudar på Guds plats.

Att offra till kejsaren är ingen fråga idag i det sekulariserade väst. Här möter vi andra utmaningar. Det kan vara frågor om vem Jesus och frälsningen är. Det kan vara konsekvenser av vår tro i relation till andra människor. Jag tänkte försöka(förutom Bibelbloggandet) att skriva om några frågor och utmaningar jag lagt märke till. Detta är från min sida ett försök att få igång samtal om kristen tro, kristet liv och olika utmaningar i våra liv. Men med detta första inlägg vill bag egentligen mest bjuda in dig som läser att vara med. Diskutera och samtala, be, kom med input. Vad är utmaningarna för oss som vill följa Jesus idag?