Jag har skrivit två blogginlägg om Anden och hans gåvor.
Paulus ser det inte som något att filosofera kring utan uppmanar oss att ta emot Anden och söka Hans gåvor.
Jag tror egentligen att detta är viktigt. Bibelns undervisning handlar inte om en teori om verkligheten, utan vill leda oss till ett liv i den Helige Andes gemenskap, så att Han kan göra sitt verk i oss.

Låt er uppfyllas av Anden!
I Efesierbrevet skriver aposteln Paulus:

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, (Efesierbrevet 5:18 SFB)

Låt er uppfyllas av Anden! Sök gemenskapen med och livet i Honom! Be om Hans närvaro och handlande i ditt liv! Be Jesus utgjuta ”vad Fadern har lovat”. Petrus skriver i sitt andra brev att detta är syftet med alla Guds löften, att vi skulle bli delaktiga av Gudomlig natur. Lita då på Guds löften, de gäller dig!

Sök vinna de andliga gåvorna!
Paulus skriver i 1 Kor 14:

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. (Första Korintierbrevet 14:1 SFB)

Strävan efter kärleken och bönen om nådegåvorna är inte motsatser! Sträva efter kärleken OCH sök vinna de andliga gåvorna!
Jesus ger dig sin Ande för att du ska växa till i kärleken och få tjäna Honom med nådegåvorna. Ta då Paulus ord på allvar, detta är Guds tilltal också till oss idag! Våga be Jesus om kärleken som liknar Honom och om nådegåvorna så att vi kan likna Honom också i dem!