4 Comments

 1. Fint inlägg som vanligt 🙂

  Kan det vara så att det finns en utbredd missuppfattning att reformationens ”Sola Fide” skulle gälla hela livet och inte endast rättfärdiggörelsen.

  Så att arbetet – bönen, läsningen, gemenskapen, gärningarna – ses som lite suspekta? Att man tänker ”Det räcker med att tro!”

  /Tomas

  • Johan Danz

   Tyvärr finns en stor risk att lärjungaskap och ”kristet liv” hamnar på undantag. Ett exempel på ambitionen i reformationen:
   Artikel vi i Augsburgska bekännelsen
   ”Vidare lära de, att denna tro bör frambringa goda frukter och att den bör göra goda, av Gud befallda gärningar, därför att så är Guds vilja, icke för att vi skola tro, att vi genom dessa gärningar förtjäna rättfärdiggörelse inför Gud. …”

 2. Lisa Malmqvist

  Det finns tre riktlinjer som vi bör följa för att kunna hitta rätt i vår vandring med Kristus: Fromhet (att leva i Kristus), Studier (att söka insikt om Guds vilja), Handling ( att förmedla Guds kärlek till världen). Om vi har ett sinne som Kristus tänker med, ett hjärta som Kristus älskar med och händer som Kristus arbetar med, är vi den kyrka som vi är kallade att vara.
  Och allt detta måste vara baserat på bön.

Kommentera