Dag 13: Hos oss.

För att lite kort återgå till det historiska perspektivet, så kan vi bara konstatera: Den karismatiska väckelsen kom också till oss. Den karismatiska rörelsen i Europa har faktiskt varit omfattande. I olika omgångar kom den hit, precis som den bröt fram i olika omgångar. Levi Pethrus och den svenska pingströrelsen var ett exempel här hos … [Read more…]

Dag 3: Neopentakostaler – den karismatiska väckelsen i de historiska kyrkorna

Detta märkliga ord betyder egentligen ungefär: Nya pingstvänner. Det används ibland för det som skedde när olika personer tog emot den helige Ande på samma sätt som i pingstväckelsen fast i de protestantiska/reformatoriska kyrkorna. En förgrundsgestalt i de sammanhangen var fr. Dennis Bennett, präst i episkopalkyrkan i USA. Neopentakostalerna: Den andra ”vågen” I Dennis Bennetts … [Read more…]