20140908-121128-43888083.jpgDet är inte långt kvar nu tills det nya året börjar. Vi är på de allra sista timmarna av 2014. Snart börjar(som man sa förr) nådens år 2015(alltså ännu ett år som utgår från att Gud Son fötts till världen, dött och uppstått och erbjuder sin nåd till den som vill ta emot). Jag har själv skrivit upp mig på antautmaningen.se som är en utmaning att bli en regelbunden Bibelläsare. Det här är en fantastisk utmaning, och en fantastisk möjlighet att få komma närmare Gud, eller rättare, låta Honom komma nära oss. För att göra en parafras på Erik Petrén: det är inte vi som läser och förstår Bibeln, det är den som läser och tolkar våra liv.

Nu vill jag ge dig en uppmaning: Börja läsa regelbundet du också! I anta utmaningen finns det olika upplägg, och det finns sätt att läsa som passar alla olika människor i olika livssituationer. Du kan läsa några verser om dagen, eller hela Bibeln på ett år(ca 4 kapitel per dag). Men det som är märkligt med att läsa Bibeln är att vi allt mer upptäcker att här talar Gud, och han talar konkret till mig. In i mitt liv. Med Rico Tice ord: ”As we read the Word of God, Christ walks of the pages of Scripture and into our lives.” Att läsa Bibeln, både Gamla och Nya testamentet blir alltså ett möte med Gud, ett tilltal från Honom! Ett möte med Jesus själv! Att dessutom kunna dela detta med andra som gör samma grej är ett gott sätt att göra det. Då kan vi tillsammans brottas med hur vi ska förstå saker, vi kan hjälpa varandra att se och förstå och vi kan tillsammans be om Andens ledning i vår läsning.

Ett litet vittnesbörd
Jag har läst Bibeln regelbundet, i stort sett varje dag i ca 20 års tid. Ibland har jag sträckläst, ibland studerat noggrannare, ibland bara några versar om dagen ibland flera kapitel. Det är min erfarenhet att detta verkligen är sant som jag skrev, exempelvis citatet av Rico Tice. Med vissa Bibelord är det uppenbart, Jesus talar direkt till mig. Med andra behöver jag ha läst dem, 10-20 gånger för att kunna ta dem till mig. Vissa har jag fortfarande inte förstått, men Gud talar genom sitt Ord, undervisar, leder mig, hjälper mig och uppmuntrar mig. Tron växer, även i svåra perioder. Jag kan själv minnas svåra perioder när Ord ur framför allt psaltaren var som livbojar från Gud, som talade rakt in i svåra situationer, som gav helande och som gav kraft att fortsätta. Därför är jag oändligt tacksam till dem som lärt mig läsa Bibeln, till dem som gett mig redskapen att läsa och fördjupa mig. De öppnade Bibeln för mig så att jag själv kunde ta till mig Guds Ord, så att jag tillsammans med församlingen kunde växa i kunskap om Jesus, men också i relationen med Honom och kärleken till Honom.

Jag tänker på Örby Skene församling där jag växte upp, på ungdomsgruppen som lärde mig att läsa Bibeln, prästerna som predikade och hade Bibelstudier och öppnade Bibeln på det sättet, mina föräldrar som gav mig ett exempel att följa. Eller Credo, med undervisning och exempel på livet med Jesus, med uppmaningen till omvändelse utifrån Bibelns budskap. Eller Theofil, studentföreningen i Lund som lärde mig tilltron till Bibeln och hur man utlägger Bibeln i predikningar och undervisning, eller St Laurentii församling i Lund som visade kraften i att be Guds Ord. Listan kan göras lång. Men det jag vill ha sagt är att det inte handlar om ”nu ska jag vara en duktig kristen och läsa Bibeln” utan det här är faktiskt Kyrkans eget inre liv och en skatt som vi tillsammans får upptäcka.

Just do it
Så beskrevs det i en reklam för ett tag sedan. Gör det. Testa! Kom överens med någon mer och läs tillsammans, bilda en bönegrupp, läs med din man/hustru/pojkvän/flickvän, kom överens med någon från din församling. Stötta varandra. Vi behöver nämligen en viss uthållighet. Ibland kan det kännas trögt att läsa, ibland ovälkommet(typ jag hinner inte idag), ibland svårt att förstå vissa stycken.

Själv tänker jag försöka skriva några bloggposter som jag hoppas kan vara till hjälp att förstå Bibelns röda tråd, sammanhang, huvudteman och enskilda böcker i Bibelns sammanhang och innehåll.

Så dagens uppmaning: Hoppa på! Anta utmaningen!