Jag har i ett antal blogginlägg försökt att formulera hur den kristna gudstjänsten är uppbyggd. Intressant är att det samtidigt finns så många olika dimensioner i samma gudstjänst. Den stund vi börjar fira gudstjänst så är det vi gör samtidigt uråldrigt, en av de äldsta delarna av liturgin är ju ca 2700år gamla, när Jesaja får se in i himlens tillbedjan av Herren i Jesaja 6.

Samtidigt talar Gud och möter oss idag genom sin helige Ande, sitt Ord, sina sakrament och sin församling. Det finns alltså en spänning mellan att göra något uråldrigt och samtidigt att göra det idag. Vi möter samme Herre som Jesaja mötte i templet i Jesaja 6, vi möter samme Frälsare, Jesus Kristus, som lovat att där två eller tre är samlade i Hans namn så är Han mitt ibland oss. Genom gemenskapen med Jesus Kristus hör vi samman med alla folk och stammar, alla tider och församlingar där samma tillbedjan och samme Ande funnits och där samma Gud stått i centrum. Våra gudstjänster knyter ihop oss med Gud och Hans folk i alla tider. Jag får som präst, som igår t ex, dela ut nattvarden till Guds församling. Lärjungarna fick ta emot det först i den övre salen i Jerusalem. Människor i Rom på 60talet efter Kristi födelse delade samma sakrament. I Birka fick kristna fira mässa under Ansgars ledning. Idag får människor ta emot samme Jesus i Santa Cruz i Kalifornien och Tokyo i Japan. Det som sker är universellt. Vi läser samma Guds Ord, tar emot Anden som Herren själv ger oss, tillber samme Fader och tar emot samme frälsare. Och samtidigt är allt inte det samma. Vi pratar svenska, i Jerusalem pratade man arameiska, eller latin i Rom, i Tyskland firas kristna gudstjänster på tyska och i Ryssland på ryska. Tron är densamma. Sammabekännelse, samme Gud och Fader, samme Herre Jesus Kristus, den Helige Ande är densamme, men uttrycken olika. Men det stora med kyrkans gudstjänstfirande är att du bjuds in att ta del i något större än dig själv. Du bjuds in att ge av dina gåvor och din kreativitet, du bjuds in att följa i fotspåren efter dem som gått före, och ibland kallas just vi i vår tid att finna nya vägar.

Detta fyller mig med vördnad, att Gud gör sig själv synlig mitt ibland oss, att Kristi kropp får mötas och ta emot liv från Herren Jesus Kristus själv, att Han fortsätter att låta sin nåd flöda över oss. Ser du vilken enorm rikedom det finns när kristna samlas i lovsång, inför Guds Ord och för att ta emot Honom i bön, nattvard och i vår gemenskap? Ser du hur stort det är när Jesus blir synlig genom att vanliga människor tar emot, fylls av Hans liv och får kraft att älska med Hans kärlek?
Jag önskar att jag såg det tydligare. Vi tar del i något som aldrig kommer att gå under. Vi förs in i gemenskapen med Fadern och Sonen och den Helige Ande. Vi får del av Guds nåd och Hans gåvor, vi får själva ge något som bygger upp andra.

Detta betyder inte att det inte finns något att jobba med. I varje tid och i varje ny generation så behöver Jesus Kristus bli predikad så att tron väcks. Vi behöver få dela vittnesbördet om Guds mäktiga ingripande med varandra. Vi behöver få dela förbönsämnen, och sådan som är svårt i våra liv. Vi behöver få ta del av sakramenten och stämma in i lovsången till Guds ära. Vi behöver få växa i våra gåvor och i tjänst för Gud, i Hans församling och gentemot den värld som vänt Honom ryggen. Vi behöver förnyas i den Helige Ande, och på nytt få pingstens eldslågor brinnande över våra huvuden, eller i våra hjärtan. Vi behöver återupptäcka Andens kraft att bryta in och hela och befria idag. Vi behöver få evangeliet på nytt talat in i våra hjärtan så att Gud där kan väcka en levande tro. Vi behöver en förnyad överlåtelse till att Guds vilja ska ske och en förnyelse i bönen till Herren själv. Men detta är inget unikt. Detta behöver varje generation. Stig in i det arv som tillhör dig. Ta del i Guds folks stora privilegium att tillbe och lovsjunga Jesus. Överlåt dig åt Gud. Be Honom att Hans vilja ska ske i ditt liv.

Gudstjänsten är inget som bara ska ”klaras av”. Gudstjänsten är navet som allt snurrar kring. Att möta Herren, fyllas av Hans Ande och liv, det är ingen liten småsak, det är livet självt. En tanke, inför kommande söndag: Be att Herren ska få möta dig på nytt. Sök Honom, förnyat. Kom med längtan och förväntan, med bön om att Gud ska ge Anden ”utan att mäta” som det står i Guds Ord. Vi kan verkligen förvänta oss stora saker av Gud. Bland det största är att just oss, vi som kommer till Herrens hus för att möta Honom, just oss, kan Han ge nytt liv. Så kom, be, sök Herren och låt Honom få överraska dig.

Genom att gudstjänsten är fokuserad på Gud, att tillbe och ta emot Honom i våra liv, så är det också en inriktning på himlen. Gud är evig. I Uppenbarelseboken får vi se en vision av himlens tillbedjan av Gud och där är Guds Lamm, Jesus Kristus, i centrum. Vi dras in i det som är evigt redan nu när vi tar emot Honom i våra liv, när vi tillber och lovsjunger, när vi lyssnar på Hans Ord och tar emot Honom i nattvarden. Du är under en kort stund i gudstjänsten indraget i något större, där Gud själv är i centrum och som vi längtar ska komma ännu mer oss till del idag.