2 Comments

  1. Väl talat! Jag läste också Tomas Jarvids blogginlägg. Mycket tänkvärt det ni båda skriver. Visst har folk en längtan efter andlighet, men vi har tappat bort det religiösa språket. Dessutom är det många som inte vågar vara öppna med sin längtan och sitt sökande, och vi behöver verkligen varandra i det här, för hur ska man ens kunna tänka på och fundera över på sin kammare något som man inte har ett språk för? Nej, min övertygelse är att vi verkligen behöver andra människor i det här, för det är först i mötet med andras tankar som man kan komma vidare med sina egna. Och för det behöver vi ett gemensamt språk. Jag leder sedan i höstas en samtalsgrupp inom kyrkan som tar vid där katekumenatet slutar, och jag ser vilket enormt behov människor har, dels av det religiösa språket – och för många människor är det idag tyvärr rena grekiskan – och dels av att prata med andra människor om sina tankar och funderingar.

    • Johan Danz

      Tack Piedra! Viktigt detta. Saker man inte pratar om riskerar att bli tabun och därmed ”elefanten i rummet” som ingen vågar/kan prata om. Men det här berör ju det allra innersta i att vara människa. Jag tänker att jag som kristen behöver bli frimodigare att själv tala om detta med Jesus, tro, tvivel, kamp, Bibel, bön etc. Det kan också öppna upp för dem som inte har vare sig språk eller sammanhang att också börja tänka på och tala om detta. Sedan tror jag också detta är viktigt som kristen i min egen identitet. Jesus sänder ju oss till den värld som inte känner honom, så detta är en central del av identiteten som kristen!

Kommentera