Det finns en hel del rätt så anonyma människor i Bibeln och i Kyrkans historia, men som ändå gjort stor skillnad. Om du som är kristen tänker igenom ditt liv, så kan du kanske se hur Fadern sände människor i din väg, hur Han kallade människor att be för dig och hur det gjorde skillnad. Eller kanske kan du själv påminna dig om när en person blev lagd på ditt hjärta, att särskilt stötta, uppmuntra, trösta eller förmana, eller kanske att be särskilt för?

Och på ett sätt kan Kyrkans historia, inte bara svenska kyrkan, eller en enskild församlings historia, utan hela Kyrkan runt om i världens historia berättas på just det här sättet. Om hur människor blev gripna av Jesus och Hans Ord, fyllda av Hans Ande, men också fyllda av omsorg och kärlek till varandra.

Ett exempel: Sostenes
Vi tar ett exempel på hur Jesus Kristus bygger upp sin Kyrka. Sostenes nämns inte jättemycket i Bibeln, men här finns ändå en del spännande saker att fundera kring. Paulus nämner honom i början av sitt första brev till Korinth:

Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn: (Första Korintierbrevet 1:1, 2 SFB)

Sostenes presenteras inte, så de känner antagligen till honom sedan innan, annars är det ju ingen idé att nämna honom. Men vem var han och vilken berättelse döljs bakom? Alltså: en Sostenes som nämns som ”självklar” i ett brev till församlingen i Korinth, vem kan det vara?

Apostlagärningarna 18
Vi hittar lite hjälp i Apostlagärningarna, där Paulus kommer till Korinth i kapitel 18, och när han kommer dit så tar han in hos Priska och Akvilla. Han predikar i synagogan och människor kommer till tro på Jesus Kristus, men detta leder till konflikt och Paulus flyttar istället sitt arbete till en Titius Justus, som bor granne med synagogan. Men då kan vi läsa följande:

Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. (Apostlagärningarna 18:8 SFB)

Paulus förkunnelse om Jesus som Messias, som Kristus, har lett till att Krispus, den lokala synagogsföreståndaren kommer till tro på Jesus med hela sin familj tillsammans med många andra. En ny synagogsföreståndaren måste nu utses, och nu börjar vi närma oss. Paulus blir dragen inför rätta, inför Gallio. Men ”åtalet läggs ner” och inget sker, då börjar folksamlingen där misshandla den nye synagogsföreståndaren:

Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom framför domarsätet, utan att Gallio brydde sig om det. (Apostlagärningarna 18:17 SFB)

Antagligen är det då denne Sostenes som Paulus nu nämner som en broder, som församlingen känner och som antagligen kommit till tro strax efter att Paulus lämnat Korinth, för han drar vidare på sin missionsresa.

Jesus, Sostenes och väckelsen i Korinth
Egentligen är det vi genom de olika vittnesbörden får se, en bild i mänskliga relationer på en väckelse, när många människor vid ungefär samma tid, eller under en kort tid väcks av Guds Ande, drabbas av Ordet och kommer till tro på Jesus Kristus. Det är alltså en Jesusrörelse.
Tänk nu vad som sker: i synagogan så kommer en predikant och berättar att judarnas Messias kommit, att det är Jesus Kristus, och att Han korsfästs och uppstått. Många kommer till tro på Jesus, men det blir en konflikt och den unga nyfödda församlingen får flytta ut. Men Jesus Kristus fortsätter gripa människor så att synagogans föreståndare med familj blir frälst, och flera med honom. Man tillsätter en ny föreståndare, men vad händer? Även han blir frälst och blir en medarbetare till Paulus. Två av föreståndarna har nu blivit kristna och en del av församlingen, och många andra med dem.

Kan du se vad det kan få betyda i ett sammanhang när en människa bekänner sig som kristen? Det finns en tydlig predikan både i Paulus budskap, men också i hur människor tog emot det, trots sociala hinder och kamp. Att lämna posten som synagogsföreståndare kanske inte var så lätt, men där öppnades vägen in i nått nytt för flera människor.

Jag läste följande berättelse om den ateistiska/humanistiska universitetsgruppen vid Ocford university, som kan få illustrera detta som avslutning:

A parallell situation at Oxford University in the early 1960s in the heyday of the Humanist Society. Its president was converted to Christ, which led to an extraordinary general meeting of the Society. The person then elected was himself converted within a few weeks, thus necessiting another extraordinary meeting. The Sosthenes affair souldrottningen spur our faith in presenting the claim of Jesus Christ to those who seem most entrenched in the official opposition.

Gud kan gripa tag i vem som helst genom evangeliet om Jesus Kristus, och rörelsen som skakar om flera människor i ett sammanhang kan ske igen, det vittnar vår historia om!

Din och min uppgift?

Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. (Första Korintierbrevet 1:23, 24 SFB)