Nej det är inte ett namn på nån präst eller frikyrkopastor, det är den gamla latinska titeln för att den ansvarige prästen på orten. Jag har skrivit lite om prästens roll i några bloggposter. Det har varit tankar och funderingar på var centrum ska ligga i en prästs tjänst. Kanske beror det på att jag gått från en tjänst till en annan och därmed haft anledning att reflektera. En präst ska helt enkelt predika och undervisa om Jesus. Det är en stor uppgift, och inte alltid helt lätt, men det är ju på Herrens eget uppdrag man gör det…

Här kommer ännu en text, ett av alternativen att läsa vid prästvigningsgudstjänsten:
14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. 17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Paulus visar en prästs främsta uppdrag, uppmaningen: Låt försona er med Gud för Jesu skull! Det vill jag, både praktisera för egen del och predika för andra! Här ligger själva kärnan, själen i den kallelse Jesus gett mig.