Också jag vill sälla mig till det tipset

Också jag vill, precis som Evangeliums blogg, tips om Theofils konferens med N.T. Wright. Läs mer om den här. Har själv inte möjlighet att närvara, men vill ändå rekommendera den varmt!

Som före detta deltagare i Theofils olika grupper och kurser vid sidan om teologiutbildningen, och också som före detta styrelseledamot i Theofils styrelse, så känns det också på sin plats att vittna lite om vilket jättefint jobb alla engagerade i Theofil gör. Detta sponsras inte av utbildningsbidrag eller liknande, men har ändå betytt väldigt mycket för mig under min utbildning inför prästvigningen.

Tänk er själva: En studentförening som utan statligt, eller universitetsmässigt, eller stiftsmässigt stöd satsar på att fördjupa sig själva och andra i olika ämnen som är viktiga inför prästvigningen, och framför allt prästtjänsten. Själv tänker jag på predikokursen som jag både gått själv och lett för andra, som betytt väldigt mycket för mig, eller kursen i själavård som under en period gavs, eller läskurserna som jag fått stöd med, eller bönegemenskapen i Theofils lokaler, eller alla de olika teologiska, pastorala och vanliga mänskliga diskussionerna vid läsplatser, eller i kafé/matsalen.

Det är en sådan förening, av vanliga studenter, och med vanliga människors gåvor som stöd, som kallar en världskänd evangelisk biskop(biskop av Durham emiritus, en av de absolut högsta biskopsstolarna i anglikanska kyrkan).

Kan du inte åka, så ta kontakt med någon i styrelsen, eller med deltidsstudentprästen Karl-Henrik. Kanske kan du beställa föreläsningarna i efterhand, eller bara ta reda på mer om Theofils fantastiska arbete!

Tack gode Gud, för det arbete som de lägger ner!

Kommentera