”När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte enöverstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.”

‭‭Hebreerbrevet‬ ‭4:14-16‬ ‭SFB15‬‬

Bibeln och bönen hör ihop. Jesus Kristus har öppnat ett nytt liv för oss. Han har dött vår död. Han har uppstått och vi med Honom.

När du kommer till Bibeln och bönen, då använder du de redskap Gud ställt iordning för dig. Du praktiserar den frihet och den nåd som Gud har visat dig genom sin Son!

Detta är något mäktigt som Anden gör i dig! Han låter sitt Ord gripa dig, fånga dig, hjälper dig att se Jesus. Han öppnar ditt hjärta så att du kan svara, tacka lovsjunga, bära fram din nöd till Gud.

Detta vill Gud att du ska göra. Ur det här mötet, där Gud talar in i ditt liv, där du får lyssna och ta emot, där du får tala ”ansikte mot ansikte” med Jesus, där låter Anden tron växa, hoppet förnyas, glädjen och framtidstron komma in.

Det kan vara en kamp. Varför är Gud så tyst ibland? Varför förstår jag inte, varför lidandet? I allt detta så finns det en kamp. Den är verklig. Men det finns också en tyst inbjudan, en Andens viskning: kom, upptäck, smaka Herrens godhet och trofasthet! Kom, upptäck storheten inte bara i de direkta bönesvaren, och de andliga kickarna! Kom, ”Se Korsets trä där världens Frälsare är fästad”, kom och se den Uppståndne! Kom för Hans skull, för att finna Jesus Kristus, vägen till Fadern! Kom och låt lovsången till Honom få börja strömma fram, låt sången, tacksamheten, tungotalet, glädjen få komma fram. I Honom finns bönens stora kraft och hemlighet! Kom!

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.”

‭‭Efesierbrevet‬ ‭1:17-23‬ ‭SFB15‬‬