Varje vecka har Markbladet en spalt för kyrkorna i Mark. Denna veckan skrev jag och jag lägger in min text här på bloggen också:

Är Jesus Kristus unik? Och i så fall vad betyder det? 

Guds Ord, Bibeln, svarar ja på den frågan, Jesus Kristus är unik och har en unik uppgift i världshistorien. Tänk efter här, vad Jesus Kristus själv säger om sig: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.”   

Jesus säger detta i Johannesevangeliet 14:6-7 som svar på en fråga från en av apostlarna, Tomas. Tomas frågar om vägen till Fadern, och Jesus svarar att vägen till Fadern är han själv. I Jesus öppnas vägen till Fadern, och detta är en del av hans anspråk, att detta bara är möjligt genom honom.

Nu kanske någon invänder: Det där är oförskämt, högfärdigt och elakt – utesluter inte detta alla som inte tror på Jesus. Men Jesus säger det fortfarande, därför att det handlar om vem han är och vad han har gjort för oss. Jesus kom hit till världen med frälsningen. För att rädda oss alla. ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.” Jesus kommer med en inbjudan från Gud till dig: Kom till mig! För hos honom får vi faktiskt lära känna Fadern, får vi faktiskt upptäcka vem Gud är och ta emot förlåtelse, liv och hopp inför framtiden. Jesus är verkligen unik, för det är bara han som kan ge oss andligt liv, det är bara han som kan hela vår relation till Fadern. Det är bara han som kan det, eftersom han som Guds Son burit all vår synd, allt uppror mot Gud. 

Därför vill jag uppmana dig som läser detta: Undersök Jesus! Kom till någon av helgens gudstjänster i de olika kyrkorna runt om i Mark. Undersök vem han är, be till honom! Känner du någon som tror på honom, fråga dem, de kan berätta! Han är verkligen värd att undersöka! Gud välsigne dig!

 

Johan Danz, präst i Hyssna församling