Eftersom kyrkoherdetjänsten i det pastorat jag tjänstgör, Sätila pastorat, har varit i olika media en del på sistone, så vill jag här bara enkelt uttrycka att jag är glad att Markus Wallgren blivit utsedd och accepterat kyrkoherdetjänsten i vårt pastorat. Jag tror att han kommer att bli en god kyrkoherde här hos oss och att han har det som behövs för att leda vårt pastorat både i nutiden och in i framtiden. Givetvis är det inte roligt när det skrivs negativa saker om vårt pastorat och våra församlingar. Det är min bön och förhoppning att det ändå ska komma något gott ur detta. Just därför vill jag understryka att jag tror att detta verkligen kommer att bli bra. Det viktiga är frågan om han kan hjälpa oss som församlingar att komma vidare i tron, och finna glädje i livet med Jesus Kristus. Det är min övertygelse att Markus kommer att arbeta för detta.

Här kommer också en länk till ett dokument på Markus egen hemsida där han själv skriver om sin egen syn på framtiden och att gå in i tjänsten här. Markus brev avslutas med en önskan om bön om Andens ledning för våra församlingar. Jag stämmer helhjärtat in i den önskan och ber att den Helige Ande ska leda både Markus och våra församlingar här i pastoratet. Kyrkan står idag inför många och svåra utmaningar, och det är också här jag vill lägga min energi: att hjälpa människor att upptäcka friheten och livet i Jesus Kristus, finna glädjen i tron och att den glädjen ska få prägla allt det som sker i vårt pastorat och våra liv.