Verkar som att en viss inspiration återkommit, så nu gör jag ett nytt försök. Jag har tagit tag i några tankar från en annan blogg, här. Sofia Lilly Jönsson skriver om ett uttalande som ärkebiskopen gjort med anledning av förintelsens minnesdag.

Nu var det inte ärkebiskopen som tände inspirationen, utan ett citat av Martin Niemöller som var präst i Tyskland, bland annat under andra världskriget. Detta på tal om ondska: Vad gjorde att kyrkan inte reagerade? Nu kan man ju dock påstå att just Niemöller gjorde något. Han var ju drivande bakom bildandet av Bekenntniskirche, den rörelse inom evangelisk kristendom som inte var lojal med Nazismen. Men den skrivelse/dikt/formulering som han gett är ju ändå rätt så talande:

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.

Varför tiger kyrkan? Varför reagerade man inte? Först blundade man för kommunisterna, sossarna, fackföreningarna, men sen fortsatte samma ondska att spridas. Det går inte att tiga ihjäl.

Bekännelsekyrkan var ett motvärn, men det fanns ett pris att betala. Niemöller berättar vid ett tillfälle vad Bibeln var värd för under tiden efter hans rättegång, då han var helt slutkörd, inte mindes vad han lärt sig utan till. Han blev berövad allt, från plånbok, till vigselring och fickbibeln han fått ha under rättegången. Till slut säger han, att ha genom en vaktkommendant(eller nåt) bad om och fick en Bibel, och då beskriver han hur rädsla för all den ondska han utsattes för vek undan.

Varför? För den Helige och Allsmäktige Guden var där, verkligt och konkret genom sitt mäktiga och levande Ord.

Motståndskraften mot ondskan kan för en kristen bara komma från Jesus själv ytterst sett, från Hans Ord!

Jag tror på evangeliets kraft, för alla kristna, men även för den som inte tror! Där kan vi också börja…