Det finns några ganska mäktiga avsnitt i Paulus brev till församlingen i Korinth. Ett har fastnat särskilt. 2 Kor 12:8-9.
Paulus skriver att han brottats med en svaghet, och tre gånger bett att få slippa den:

Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. (Andra Korintierbrevet 12:8, 9 SFB)

Kraften fullkomnas i svaghet? Vad tänker du när du läser det? ”Det är ju helt fel!” Ja, så känns det, och ändå så mäktigt!
Att kämpa med något i livet är INTE en motsats till ett liv fyllt av den helige Ande, tvärtom. Kämpar du? Lider du? Det är ingen motsats till att höra ihop med Gud!
I NIVs översättning ser det ut så här:

But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me. (2 Corinthians 12:9 NIV)

Kraften fullkomnas, ”my power IS MADE PERFECT IN WEAKNESS”.
Guds ingripande i våra liv blir som tydligast när vi är svaga och små. Inte så att Gud bara griper in då. Men Hans kraft blir så mycket tydligare i min svaghet, när det är uppenbart att jag behöver Honom!

Så segrar också Jesus genom det som alla runtom trodde var en förlust och ett misslyckande, men just där handlade och handlar Fadern, än idag!

Perfekt kraft handlar alltså om Hans kraft och nåd! Det är värt att komma ihåg och hålla fast vid!