Stötte på ett bra citat om vad det är att vara en som tror på Jesus. Citatet är från Martin Luther om att leva av evangeliet:

He who knows how to distinguish Gospel from Law should thank God and know that he is a theologian.