Det är egentligen rätt så spännande, det här med Jesus. När man läser Guds Ord så hugger det tag. Ibland väldigt konkret.

Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Johannesevangeliet 10:10b B2000)

Jesus säger själv varför Han har kommit till oss! Han har kommit för att vi ska ha liv! Han dör för att jag ska leva! Han ger nytt liv!