Vad är egentligen en andlig förnyelse?

Förnyelse sker utifrån vad Kyrkan redan äger. Fr Michael skriver:

I am now a Priest in the Orthodox Church so thoughts of restoration are never in my mind. You don’t need to restore what you never lost. Renewal – Yes! It is easy to lose one’s first love. Repentance – all the time! Restoration – never! It is an incredible feeling to be part of the same Church where they were first called Christians (Acts 11:26).

Förnyelse är att återupptäcka vad man har i sin kyrka, vad Gud redan har lagt ned som han genom sin Ande gör levande på nytt.

Kanske kan då aKFs bön om kyrklig förnyelse på nytt vara aktuell för oss i Svenska kyrkan:

Daglig bön för kyrklig förnyelse
Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.