1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. 5 Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.
(1 Kor. 2:1-5) 

Pingstens budskap om den Helige Ande är inte något annat budskap än evangeliet. Tvärtom. Evangeliet innefattar också Pingsten. Budskapet om den Helige Ande är inte  ett budskap skiljt från evangeliet, utan bygger på evangeliet. Paulus predikar ”Jesus Kristus och Honom som korsfäst”. Det är den korsfäste Kristus som är evangeliet, där döms synden, där tar Gud själv sin vredes straff, där öppnas vägen till att vara rättfärdiga, alltså stå i ett rätt förhållande till Gud och där kommer Gud till oss genom sin Helige Ande. Orden bevisades genom Ande och kraft. Det är den Helige Ande som gör det möjligt för oss att tro, det är Han som skapar allt detta i oss, precis som det är Han som lär oss att be, när vi har blivit Guds barn, eller är Han som ger förnyad kraft att själva vara vittnen, och att tjäna människor i den här världen. Allt hör ihop.

Därför kan vi också frimodigt be till Gud: Låt vår tro bygga på Jesus Kristus och Honom som korsfäst! Låt ditt Ord och din Ande skapa tro i oss! Låt oss få leva i din Helige Andes kraft! I Jesu namn. Amen.