Jag har alltså försökt att beskriva något av vad det innebär att bli en kristen och att leva som kristen. Det är omvälvande, och det är något som präglar hela ens liv. Jesus säger själv i Bergspredikan att vi som lärjungar ska bygga våra liv på Hans ord.

Det är alltså något väldigt genomgripande och därför inte bara något vi kan kasta åt sidan eller lägga av med hur som helst, just eftersom så många saker i en kristen människas liv och identitet bygger just på det vi fått ta emot i vår relation till Jesus.

Nu har det skrivits en del om människor som konverterat till en kristen tro, och nu ska utvisas, eller redan har utvisats. En tro som man bygger sitt liv på är inte en liten sak, men kanske en sak som är svår för många sekulära västerlänningar att förstå sig på. Därför är följande artikel både läsvärd och glädjande, just eftersom den lyfter en viktig del av problemet, vår egen blinda fläck här på hemmaplan för hur livsomvälvande tron kan vara.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kristna-konvertiterkravs-pa-kunskap-om-form-inte-innehall_3576404.svd