Kristi kropp har det handlat om idag i vår församling, på några olika sätt, men kanske framför allt genom Mikael Landgrens föredrag. Vi har haft Kyrksöndag och temat har varit ”Kristi kropp”. På ett sätt tänker jag att den här söndagens utformning visade på det i sin helhet. Lovsångsteamet Glorious som stod för både solosånger, psalmer och lovsång i Gudstjänsten. Textläsare och förbönsledare, kyrkvärdar och vaktmästare, dopföljet. Alla bidrog med olika delar. Detta är något av det stora som sker när en församling firar gudstjänst. Olika människor samlas runt Jesus, för att få möta Honom, följa Honom och möta varandra.

Mikaels undervisning om Kristi kropp var väldigt nyttig för mig att höra(ett av de bästa föredragen på det temat, och jag har ändå hört några stycken!). Det är stort att få vara med i en församling där många vill vara med och bidrar på olika sätt. Vi hör ihop med varandra, för vi hör ihop med Jesus. Till och med vår brist kan bidra, kan användas av Jesus. Det som är viktigt är riktningen, att Jesus får vara i centrum, att vi får följa Honom, formas av Honom.