One Comment

  1. Jag tycker att människosynen som uttrycks i Predikaren 3 kap. är anslående väl uttryckt:

    ”Människans öde och djurens är ett och detsamma: hon dör som de. Samma livsande bor i dem båda. Människan är inte förmer än djuren.”

    Märkligt, men samtidigt befriande, att en människosyn så avvikande från den kristna faktiskt fått lov att rymmas mellan bibelpärmarna.

Kommentera