Som en fortsättning av förra bloggposten tänkte jag skriva något om konsekvenser.

Detta att Bibeln är Guds självuppenbarelse, vittnesbördet om vem Han är får nämligen efterverkningar, och jag tänkte bara ta upp några av dem nu.

1. Vi kan lära känna Gud!
Eftersom Gud visar sig för oss, talar till oss genom Bibeln, och också skapar nytt genom sina Ord, så kan vi lära känna Gud!
Detta att lära känna Gud är människans djupaste mål och längtan. Du och jag blir dem vi är skapade att vara genom att lära känna Guds son Jesus.
Detta att Gud visar vem Han är genom Jesus, och att vi idag kan lyssna till Jesus genom Bibeln är den stora grejen.

2. Jesus skapar en ny gemenskap!
Ur det att Guds son blir människa så startar ett nytt kapitel i mänsklighetens historia. Gud verkar i historien, och upprättar där sitt rike, som består av människor som tror på Jesus och som tagit emot Guds helige Ande. Vi kallar ofta detta för kyrka. Den gemenskapen kring Jesus som lever av Honom, som vinterväder och grenarna, det är kyrkan, Guds rike, Guds folk eller familj.
Kyrkan tar sig ibland lite olika uttryck, men några saker finns alltid med: Hon lyssnar på Guds Ord och följer, döper och firar nattvard, och gör så människor till Jesu lärjungar.

3. Kyrkan är Guds mission i världen!
I Apostlagärningarnas första kapitel får lärjungarna i uppgift att vänta på Faderns gåva: den helige Ande. Sedan kommer den första kristna pingsten, och Anden ges åt lärjungarna som sedan beger sig ut i hela världen att dela tron med andra, så att nya människor kan bli lärjungar.
Guds plan sätts i verket, och det är hela tiden Han som driver det framåt, ger ny kraft och ledning genom sin Ande osv, men det sker hela tiden i vanliga människors liv. Guds tilltal är alltså grunden för all evangelisation, mission och undervisning om vem Gud är och hur vi lär känna Honom!

Bibeln är Guds gåva till oss, för att ge oss nytt liv, och leda oss in i gemenskap med Gud.

Vid de flesta textläsningar ur Bibeln i Svenska kyrkans gudstjänster avslutar vi med: Så lyder Herrens ord, och alla svarar: Gud vi tackar dig.

Den attityden är grunden för allt kristet liv, och allt lärjungaskap.