”Sedan gick Jesus ut, och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: ”Följ mig!” Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem, och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: ”Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare?” Jesus svarade dem: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.””‭‭Lukasevangeliet‬ ‭5:27-32‬ ‭SFB15‬‬

Varför har Jesus kommit? Svaret är både hissnande och enkelt. Han kom för dig! Och mig! Han har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan orättfärdiga. Han är läkaren som kommer till den sjuke. Himlens ambulans. När Levi får kallelsen så vet vi inte vad han kände, om det fanns nån förhistoria av tidigare möten med Jesus. Men vi vet att Jesus talar direkt till Levi. Han säger: ”Följ mig!” och det räcker. Levi lämnar allt och följer Jesus.

Om vi för en liten stund tänker på detta, ber Guds Ande ge våra ögon nytt ljus, vad ser vi då?

Jesus räcker för dig med.

Levis liv var aldrig detsamma. Här skapar Jesus nytt liv. Levis gamla vänner får också se det. Men fariséerna tror att de inte behöver den hjälpen. Jesus kallar till omvändelse. Missa inte den kallelsen, den är viktig! I orden ”Följ mig!” kommer något nytt in i Levis liv, och mitt. Jesus säger att Han är värd att följa. När vi lyssnar och följer, när det Han säger får forma oss, då börjar det nya livet.

Kanske har du gjort den här erfarenheten? Om inte så kommer här en liten beskrivning. Att vara Jesu lärjunge, en kristen, det handlar inte så mycket om mig. Ja, jag är mottagare av det Jesus ger. Mitt liv formas av Hans. Omvändelsen kan ställa mycket i livet på ända. Men det är värt det. Paulus beskriver denna erfarenhet i Fil 3:

”Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.”
‭‭Filipperbrevet‬ ‭3:7-14‬ ‭SFB15‬‬

När Jesus talar, då talar samma röst som skapade universum, samma röst som en dag ska göra allting nytt.
Så när Jesus kallar, res dig och lämna allt. Där börjar livet!