Jesus och fastan
 handlade det om på Askonsdagen i våra kyrkor. Vi läste följande stycke ur Lukasevangeliet.

33 De sade till honom: ”Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter och dricker.” 34 Jesus sade till dem: ”Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? 35 Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta.”
36 Han berättade också en liknelse för dem: ”Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla.
37 Och ingen häller nytt vin i gamla säckar . I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. 38 Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. 39 Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger: Det gamla är bäst. ”
Lukas 5:33-39 SFB

Läs gärna förra blogginlägget för att få lite sammanhang. Jesu motståndare kunde inte fånga honom med att säga att han äter med syndare och att det inte är ok, så då byter de taktik. Jesus ska nu avslöjas för sin ”brist på andlig disciplin”.  Johannes döparens lärjungar fick lära sig andlig disciplin i fasta och bön, fariséernas och de skriftlärdas också, men Jesus fastar och ber inte med sina lärjungar. Varför?

Målet med den kristna fastan är inte andlig disciplin, det är inget självändamål. Målet är gemenskapen med brudgummen, gemenskapen med Jesus. Jesus själv tar bilden av en bröllopsfest, där Han själv är brudgummen och lärjungarna är där på festen. Jesus säger att då vore det direkt fel att fasta, för de har redan vad de skulle fasta för att få. Målet med fastan är alltså inget mindre än gemenskapen med Jesus Kristus själv, och när Jesus säger att lärjungarna kommer att fasta, då säger Han det för att understryka att det kommer en tid när Jesus själv inte är mitt ibland dem, och att de då kommer att behöva söka sig närmare Jesus.

Kristen fasta handlar om att söka sig närmare Jesus Kristus
Målet med fastan är alltså Jesus Kristus själv, därför kan det vara viktigt att se kyrkans fastetider, framför allt advent och fastan före påsk som tider att koncentrerat be och läsa Guds Ord. Det kan innebära att jag behöver lägga om mina prioriteringar under en period, för att förnya mitt liv tillsammans med Jesus. Kanske har vardagens stress, olika sysslor eller arbetssituationer gjort det svårt att be eller få ro att läsa Guds Ord, eller gjort det svårt att komma till församlingens gudstjänster. Då är fastan en påminnelse för oss om vad som är centralt i livet som kristna: Jesus Kristus, vår frälsare. Att se det stora Han gjort för oss. Att se vårt totala beroende av Honom.

Fasta är alltså en slags andlig riktningsförändring: Jesus Kristus, frälsningen i Honom, livet Han ger är värt att söka först, är värt att prioritera och får ta upp vår tid. Detta är också en påminnelse om nådens natur, om kraften i att vara frälst av nåd genom tron på Jesus Kristus: Jag kommer till Jesus för att dricka livets vatten ur en klar och frisk källa, det är inte en duktighet jag gör för att förtjäna Guds kärlek eller vinna Hans välvilja.

Kristen fasta handlar om att söka Guds vilja i vår vardag
Vi kan inte magiskt förtrolla våra liv och säga: jag kommer aldrig att tänka en ond tanke, eller göra en ond handling igen. Men det Jesus gör när Han kommer in i våra liv, det är att Han lägger ner en längtan efter ett nytt liv, att Han låter en ny vilja växa fram, att Han genom sin Ande ger oss kraften att göra Hans gärningar. En kristen, som umgås med Jesus Kristus blir som vi umgås. Med andra ord: Nåden gör något med oss. Jesus Kristus gör något med oss. Detta fanns också med i Bibeltexten i förra blogginlägget. Jesus kallade på Levi, och Levi öppnade sitt liv, bjöd in till fest och människor kom till Jesus genom det. Finns Jesus med i mitt liv, så finns detta också: Glädjen i att nåden även gäller dem som finns runtomkring mig, och att jag får dela nåden, och livet i Jesus Kristus, kraften i Hans Andes verk, med dem.

Kristen fasta visar oss att livet som kristen formas av Kristus själv
Nytt vin i nya vinsäckar är Jesus som använder en vardagsliknelse. Här kommer en påminnelse till oss: Livet med Jesus Kristus är inte en hyfsning av gamla vanor, eller en självhjälpskurs, typ ”Tio steg till en platt mage till sommaren”. Tvärt om. Livet med Kristus är ett nytt liv, en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det nya livets kraft skulle spränga det gamla livets vinlägel, därför behövs det nya kärl för det nya vinet. Livet med Jesus Kristus för dig in i ett nytt sammanhang, en ny värld, en ny gemenskap, och ger en ny kraft: Guds egen Ande utgjuten i våra hjärtan. Evangeliets kallelse är därför en kallelse: Följ Jesus. Det är ett nytt liv: Att dö och uppstå med Kristus i dopet. Det är en ny gemenskap: Vi tar emot Jesus Kristus själv i nattvarden, vi är förenade i tron med miljoner bröder och systrar, vi har en ny kraftkälla i bönen. Det är en ny erfarenhet i vardagen: ett liv tillsammans med den Helige Ande, där Gud själv kallar dig att göra det som är gott, Jesu gärningar.

Kanske kan detta också, för dig som läser vara en uppmuntran att lyssna på Jesu: ”Följ mig”. Det är där allting börjar, när Han får säga de orden till oss.