Jesus lämnar Nasaret och fortsätter till Kapernaum:

31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt.
33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 ”Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” 35 Då talade Jesus strängt till anden: ”Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.” 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.
38 Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. 39 Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem.
40 När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. 41 Även onda andar for ut ur många, och de skrek: ”Du är Guds Son!” Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias.
42 När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. 43 Men han sade till dem: ”Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd.” 44 Och han predikade i synagogorna i Judeen.

Jesus befriar
Några saker som är värda att lägga märke till om Jesus när Han kommer till Kapernaum. Jesus undervisar, och det är Hans undervisning som griper människorna. De lyssnar till Hans Ord. Hans Ord har makt. Det sker alltså något när Jesus talar. Situationen liknar den i Nasaret, i förra blogginlägget, men här, i Kapernaum, tas Hans Ord emot. De var överväldigade. När Jesus sedan konfronteras av en besatt man, som vill avslöja att Han är Messias, Guds Helige, så demonstreras makten i Hans Ord.

35 Då talade Jesus strängt till anden: ”Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.” 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.

Intresset för både nyandlighet och gammal folktro finns även idag. Det kan yttra sig på många olika sätt: Seanser, försök att kontakta änglaväsen eller andliga guider, intresse och utövande av fornnordisk religion, intresse för meditation av mer hinduistisk eller buddistisk form. Men alla de här sakerna och många andra är saker som andligt binder oss. Jesus vill ditt liv, din frihet, vill ge dig tillträde och närhet till Gud Fadern själv. Den friheten kan du bara hitta hos Honom. Så kom till Honom, sök den friheten som bara Han kan ge.
Den mest bundne, sägs vara den som tror sig vara fri. Många lockar med frihet, men den sanna friheten finns egentligen bara hos Jesus, i relationen med Honom, när vi får höra Hans Ord och leva under det.

Jesus talar liv
Jesus talar till den besatte och demonen lämnar Honom. Det är inte några magiska formler som Jesus rabblar, utan det är tyngden i vem Han är. Han befriar den besatte, genom att helt enkelt befalla demonen att lämna Honom. Jesus har den makten i sig själv. Det är också av detta reaktionen på Jesu Ord kommer, att Jesus bara genom att säga det, bara genom att tala till demonen, kan befria den besatte. Detta är väldigt viktigt för oss som kristna idag. Kraften till frälsning, befrielse, nytt liv och helande finns inte i oss själva. Ingen av oss kan ta det, men när Jesus får tala in i våra liv så öppnas något nytt: Han har makten att tala frihet och nytt liv in i våra liv.
Responsen från folket här i Kapernaum var att de var förundrade över Jesus, de talar om Honom, och de söker sig till Honom. Detta är också våra församlingars liv idag. Den kristna kyrkan har inget nytt att komma med. Tvärt om: Jesus är vårt ärende och att få bli uppfyllda och träffade av Hans Ord är vad som skapar nytt liv i oss!
Detta skedde inte bara en gång. Det ger hopp, också för dig och mig. Simons svärmor blev helad, och alla de som kom efter att sabbaten var slut fick också möta Jesus och befrias av Hans Ord. Kom med din nöd till Jesus. Kom med din kamp till Honom. I Honom finns nytt liv, och när Han får tala in i dig så kan Hans liv få komma in där och skapa dig ny.

Jesus till alla
Det stannar inte i Kapernaum, och det ska inte heller få stanna i ditt liv. Jesus vill att evangeliet om Honom och om Guds rike ska fortsätta, ska få gå vidare. Idag förkunnar Han sitt Ord genom Kyrkan:
1. När vi i Kyrkan tar Hans Ord på allvar, alltså så att vi själva tar emot det och lever i och av den frihet som Hans Ord skapar.
2. När vi i Kyrkan tar Hans Ord på allvar så att vi ger det vidare. Jesu Ord har aldrig varit något som ska behållas av en liten församling för sig själva. Det är frihetens Ord, och den som är bunden av synd, av andliga makter, och av annat i livet behöver få höra om den frihet som finns i Jesus Kristus själv och som vi får ta emot genom Hans Ord.