Vi finns inte till för vår egen skull som kristna. Som Fadern har sänt Jesus, så sänder Jesus dig, mig, oss.
Han vill vår frälsning, men inte bara vår.
Han vill visa oss barmhärtighet, men inte bara oss.
Han vill hela våra såra, men inte bara våra.
Kyrkan finns inte till för sin egen skull, utan för att Guds vilja ska ske, att Hans rike ska komma, att som Petrus, med alla apostolisk kraft, skriver:

Men ni är ”ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar”, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. (‭Petrus första brev‬ ‭2‬:‭9-10‬ SFB)

Kyrkan kallas att förkunna Guds väldiga gärningar.

Men märk fortsättningen, vad som ska förkunnas! Han har kallat från mörker till ljus, från att inte vara ett folk till att bli Guds folk, från ett liv i obarmhärtighet, till att möta barmhärtighet hos Gud! Detta är det Jesus Kristus ger, livet från Honom!.

Men när detta får slå ner i våra liv, hända här, bli vår församlings liv och gemenskap, vad händer då?

Eller annorlunda formulerat:
Visionen för församlingen är att där får Guds rike komma till oss Guds vilja ske, alltså: syndare är välkomna, trasiga och tilltufsade, människor i mörkret, i nöden. Vi kallas alla till samme Herre och Frälsare, alla får vi komma till Hans kors, böja knä inför Honom, och upptäcka: Genom Hans sår är vi helade! I Honom finns det Ljus vi saknar, den gemenskap och barmhärtighet vi behöver! Att därför få proklamera Guds mäktiga verk, är att proklamera Guds nåd för syndaren, Guds ljus i mörkret, gemenskapen med Gud och Hans församling för den ensamme och barmhärtigheten och stödet för den som bara mött hårdhet och fördömelse. Men detta gestaltas också i våra liv. Inte som ett krav, men som en respons. Jesus har öppnat Guds hjärta för mig. Hur kan jag då stänga mitt hjärta för den som är i nöd? Vi kallas att ”älska som han först har älskat oss”!

Jesus låt oss som fått ta emot detta få vara fönster där din nåds ljus kan skina in i en mörk och trasig värld. Ge oss din kärlek och öppna våra hjärtan för den som är i nöd! Låt den som vandrar i mörker få se ljus i den gemenskap och det rike du låter bryta fram i din Kyrka. Amen.