One Comment

  1. Lisa Malmqvist

    Den dag du gav oss Gud är gången och mörker sänkes kring oss ned.
    Ditt lov steg upp i morgonsången, ditt nåd skall signa nattens fred.

Kommentera