”Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: »Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd. « Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: »Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.« Jesus svarade: »Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. « Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och: De skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.« Men Jesus svarade: »Det heter: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov. « När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid.”‭‭Lukasevangeliet‬ ‭4:1-13‬ ‭B2000‬‬

Jesus har precis blivit döpt. Han är på väg att börja sin tjänst. Nu leds Han av Anden som kom ner över Honom vid dopet.

Jesus ställs nu in i en kamp mot djävulen. Satan försöker få Guds Son på fall.

Här får då vi en undervisning i hur vi kan leva nära Jesus när vi hamnar i frestelser.

1. Jesus leds av Anden ut i öknen! Att vara fylld av Anden motsätter inte att vi frestas!

Att Jesus frestas är inte ett uttryck för svag tro, utan för att Satan vill få Honom på fall. Detta står inte i motsats till att vara fylld av den Helige Ande, så att : ”är du fylld av Anden kan du inte bli frestad”. Tvärtom, det är just för att Jesus nu, ledd av Anden, förbereder sig i fasta och bön för sin tjänst, som Satan vill sätta dit Honom.

Är du fylld av Anden? Då är chansen stor att det kommer frestelser att ta genvägar eller fuska lite i det andliga och världsliga livet.

Men den Helige Ande ger kraft att komma igenom.

2. Jesus åstadkommer det vi inte kan – håll dig till Honom!

Det vi inte förmått gör Herren. Adam och Eva luras i 1 Mos 3 att äta av frukten. De lyssnar på orden som Satan viskar i vårt öra. ”Skulle Gud verkligen säga så… Det är inte sant.” Men där de, och alla andra människor fallit där träder Guds Son fram, som människosonen som öppnar vägen för oss. Här finns också nyckeln. När Han genom tron och genom den Helige Ande bor i våra hjärtan, är med oss och skapar nytt liv, då kan vi stå emot Satan, frestelsen och synden. I Jesus öppnas den seger vi inte kunde vinna för oss. Därför behöver vi också i fasta och bön följa Honom ut i öknen(bildligt talat) så att våra tankar, vanor och värderingar, vår tro, lydnad och bekännelse och inte minst vår kärlek kan formas av Honom.

3. Jesus svara frestelserna med Ordet – lev i Ordet!
Jesu svar på frestelserna handlar om olika sätt att undergräva Jesu identitet. Men Han vet vem Han är. Svaren är självklara och kommer från 5 Mosebok. Guds Ord svarar tydligt där Satan försöker undergräva förtroendet för Fadern.

Här är nyckeln för oss att stå emot när, inte om, vi frestas. När jag frestas att tro att Jesus inte är Herre, eller att Gud inte är välvillig och kärleksfull i sitt handlande med mig, då ger Guds Ord dig möjlighet att hålla fast. Låt Ordet få tala, be Anden påminna dig och ge klarhet, så att du, just när du frestas får bäras av Guds tydliga och levande Ord!

Lukas 4 kallar på oss att följa Frälsaren. I Honom vinner vi segern över frestaren. Ingen frestelse eller synd(som ju frestelsen vill leda oss in i) kan övervinna Jesus Kristus. Så rusta dig med Kristus! Iklä dig Honom i fasta och bön om Hans Ande i dig, och i fördjupning i Hans Ord. Du kommer att möta frestelser och du kommer att frestas av dem(det ligger liksom i själva definitionen) men i Jesus Kristus finns kraft och liv som just i den situationen kan få bryta igenom och visa oss Guds kraft och frälsning och livet i Honom!

Ambrosius skriver:

So Jesus, full of the Holy Spirit, is led into the desert for a purpose, in order to challenge the devil. If he had not fought, he would not have conquered him for me.

Exposition of the Gospel of Luke 4:7,14

Jesus, tack att du segrat för mig!