”I Andens kraft återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla.”‭‭Lukasevangeliet‬ ‭4:14-15‬ ‭SFB15‬‬

Jesus blev frestad, vann och djävulen fick lämna. När Gud själv vandrar på jorden så praktiserar han det liv vi i tron kallas att leva, i den Helige Ande. Anden leder Honom inte bara ut i öknen utan också in i tjänsten. Jesus återvänder till Galiléen och börjar predika i synagogorna. 

”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står skrivet: Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: ”I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade: ”Är det inte Josefs son?” Då sade han till dem: ”Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!” Men han fortsatte: ”Jag säger er sanningen: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad utan bara syriern Naaman.” Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.”

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭4:16-30‬ ‭SFB15‬‬

Så träder Jesus fram i Nasareth på sabbaten. Jesus har vuxit upp här. Han kommer tillbaka till sitt eget sammanhang, där alla känner till Honom, men känner de Honom egentligen?
Jesus läser ur Jesaja bok, och det handlar om Honom. Detta är både en beskrivning av vad som sker, nämligen att Jesus har smorts med Guds Ande och gått in i sitt uppdrag; men det berättar också varför: Han ska befria de fångna, ge glädjebudet om sin närvaro, hela blinda ögon! Han kommer med Guds rike.
Här finns flera saker att lyfta upp idag: Jesus gör fortfarande samma sak!
Jesus Kristus för idag in dem som omvänder sig och tror i Guds rike, Han ger än idag goda nyheter, frihet, syn och nytt liv.
Detta är också det som den Helige Ande vill ge oss idag. Han vill ge dig Jesus, nåden, friheten och kraften, det nya livet.
Så lyssna på Jesus! Om detta klickar till i ditt hjärta så vänd dig till Jesus! Längtar du efter detta? Kom till Jesus och ta emot från Honom, börja lev med Honom! Kom i bön om att Han ska ge det du inte själv kan ta dig, det som Han predikade då i Nasarets synagoga.
Men det finns en dimension till. Många där avvisar Jesus. De trodde sig veta: sån och sån är Jesus. ”Vi har ju vuxit upp med honom. Vi vet hurdan han är…” och så lät de sig inte befrias av Honom.
Detta kan ta sig olika uttryck idag: dels att flera av oss kanske inte vill lyssna på Jesus, inte ta emot Honom, men också att om du börjar tro på Jesus, och få ett nytt liv i Honom, då finns det nåt i ditt liv som de inte kan förstå.
Jesus vill frälsa, menavbisar vi Honom, då ger Han sig av. Här finns ett stort allvar. Och detta ställer dig och mig idag inför frågan: ”Hur har jag det med Jesus?”
Jag tror att den Helige Ande vill gripa oss och ge nytt liv i Jesus. Sök Honom!