Bibeln och kyrkans historia, liksom kyrkan idag är full av just detta. Människor som levt i Andens kraft, som blivit gripna, ledda och använda av Guds Ande. Han har då handlat genom dem, lett människor till tro, låtit Guds Ord bli levande för människor. Om och om igen händer detta. Det händer idag. Detta är en utmaning som jag fick med mig från gudstjänsten i St Klara kyrka i söndags. Kan jag se att Anden verkar idag? Vågar jag lita på det? Följa? Leva i gemenskap med Honom? Låta mig användas av Honom?

20140518-214213.jpg

Jag vill det. Jag önskar det, och därför skriver jag detta lika mycket till mig som till dig som läser: Låt den Helige Ande få leda dig, forma dig, prägla dig! Vi vill ofta vara reserverade, låt tvekan och tvivlet få sista ordet. Men det är ett äventyr det där med Anden. Det är otroligt stort. Kan du tänka dig: den Helige Ande, Guds egen Ande, bor i dig som tror! Lyssna till Honom, låt Honom få undervisa dig! Lita på att Han är med dig, bryr sig om dig, vill använda dig och verkar genom dig! Livet i den Helige Andes gemenskap är på riktigt! Jag ska ge dig två Bibelord som handlar om det:

Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. (‭Romarbrevet‬ ‭8‬:‭11‬ SFB14)

Detta stället i Romarbrevet är viktigt för hur vi ser på oss själva som kristna. Tror du att Anden från Honom som uppväckte Jesus från de döda bor i dig? Det gör hela skillnaden. Den Helige Ande har den kraften och det livet i sig. Uppståndelsens kraft. Segern som Jesus vann över synd och död. Makten, kraften som verkade i Jesus då, den är den resurs som Jesus Kristus ger till dem som tror, som Fadern öst över oss.

Detta betyder att du som tror på Jesus bär denne Ande i ditt hjärta. Han är din följeslagare, Han vill leda dig, ge dig kraft, besegra köttet(den gamla människan och den onda viljan i oss), Han vill väcka tro, Han vill verka med sina nådegåvorna i dig, Han vill använda dig som ett redskap för sin kraft, så att människor i denna världen blir berörda av Hans kraft. På måndag morgon när livet känns grått är Han där. När du är på jobbet, när du möter din familj, när du hamnar i problem och nöd är Han där! Kom ihåg! Samme Ande! Faderns Ande, Anden från Honom som uppväckte Jesus från det döda. I ditt hjärta, i din nöd, i vår församling, i Kyrkan, i ditt möte med den som inte tror! Våga lita på Honom! Våga vända dig till Honom, samarbeta med Honom! 

Kanske tänker du att detta inte gäller dig?

Det andra Bibelordet jag vill dela är från 1 Kor 12:

Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss. (‭Första Korintierbrevet‬ ‭12‬:‭11-13‬ SFB14)

Tänk nu vad Guds Ord säger till oss: Detta gäller alla! Alla får gåvor, alla hör till kroppen, i en och samme Ande sker detta och du som tror på Jesus Kristus är indragen i det. Gud verkar redan i dig, Anden gör redan detta. Vi har redan fått det. Låt oss då leva i detta, räkna med Anden, fyllas av Honom, be Honom leda oss, be Honom verka genom oss, be Honom forma oss att likna Jesus och utföra det verk som Jesus vill i denna världen!

Helige Ande, kom till oss på nytt! Uppfyll oss, ge oss en ny pingst, nytt liv och ny kraft! Verka i oss på nytt! I Jesu namn. Amen.