Den senaste veckan har varit både tung och svår. Förra helgen skedde bussolyckan med elever från Ängskolan, något som drabbade vår kommun och som var en chock för många. I fredags var det terrordådet i Stockholm. Både vid olyckan och vid terrordådet så dog oskyldiga.

Idag är det Palmsöndagen. Vi ska i veckan som ligger framför fira påsk. Jag kände själv när jag gick till gudstjänsten i Hyssna kyrka för att vara med att det var mycket i hjärtat som var tungt att bära. Samtidigt så har det inte bara varit tungt. Efter bussolyckan har det varit så många människor som uttryckt sitt stöd för dem som drabbats. Vi har fått se människor hjälpa till, hjälpa varandra, visa kärlek och ställa upp. På samma sätt har det funnits många starka berättelser från dådet i Stockholm. Bilderna på poliser som springer rakt mot olyckan utan att veta vad som ligger framför dem är redan välspridd, liksom berättelser om medmänniskor som gjort mer än vad någon kunde kräva, men som i stunden fått modet att agera. Trotts de ljusa berättelserna, så kändes det tungt med helgen och veckan som varit. Men jag fick med mig några saker från mässan idag som jag tänkte dela med mig av.

Hopp

Det första var att få ett verkligt tilltal. Anders sa det jättefint: ”Se på Jesus, som bryter ondskans makt.” Han som var den välsignade, blev förbannad och slagen för att vi ska bli välsignade. Se det Han gör, se den Han är! Jag behövde verkligen höra detta efter den helg och vecka som varit. Jag behövde den här hälsningen idag, och kanske behöver du den också. Jesus går själv in i lidandet och döden för att befria oss, ge oss hopp, göra oss levande i Honom. Detta att Han tar döden på sig, att Han besegrar döden, och att Han nu idag kan låta sitt ljus skina fram där vi minst väntar det, det är så stort och så viktigt. Släpp inte taget om hoppet. Släpp inte taget om Honom som besegrat döden. Det finns en tröst och en kraft där, som kan få bära oss, till och med inför ondskan som vid terrordådet i fredags.

 

Lovsång

Jesus kämpar, besegrar ondskan. Han går in i ondskan! Han bär det på korset, men uppstår också, Han är starkare. Därför får vi inte låta lovsången tystna, för där kan människor känna igen Honom, Jesus Kristus. Att lovsjunga Jesus Kristus och be Honom gripa in är en motkraft! Vi bekänner tron på Gud som besegrat ondskan, vi lovsjunger Guds Son som burit synden och ondskan och segrat. Där är också vår frihet. Vi är fria som kristna, ingen ska få binda oss. Varken ondskan eller rädslan ska få binda mig, för genom Jesus är jag fri.

Vi sjöng efter predikan idag den här lovsången på bilden. Jag tycker den är en fantastisk sång. En bekännelse till Gud, att vi litar på att Han kan föra oss igenom, ge ny kraft, nytt hopp. Vi lägger oss i Hans händer. Vi bekänner oss till att Hans kärlek till oss och det Han gjort för oss är större än mörkret vi ställs inför i dessa dagarna. Dessutom ledde lovsångsteamet det väldigt fint.

Jag tror att när ondskan gör sig påmind, då kan verkligen lovsången göa skillnad för oss. Det är ett slags trotts mot ondskan och hatet att i stället säga:

Jesus Kristus du har dött och uppstått för mig. Du har segrat! Det är mitt liv och min kraft! Det betyder inte att vi inte ska låtsas om ondskan, eller låtsas som om inget har hänt, men att lyfta blicken och se på Jesus är att säga: Jag behöver dig Jesus, för i det här mörkret så blir jag uppslukad av allt ont runtomkring mig om det inte vore för dig!

I psaltaren står det så här:

121 1 En pilgrimssång.
Jag lyfter mina ögon till bergen.
 Varifrån kommer min hjälp?

2 Min hjälp kommer från Herren ,
 som har gjort himmel och jord.
3 Inte låter han din fot vackla,
 inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel,
 han slumrar inte, han sover inte. 
5 Herren bevarar dig,
 Herren är ditt skydd
 på din högra sida.
6 Solen ska inte skada dig
 om dagen,
 inte månen om natten.
7 Herren ska bevara dig
 från allt ont,
 han ska bevara din själ.

8 Herren ska bevara
 din utgång och din ingång,
 från nu och till evig tid.


Lovsången hjälper mig att hitta mitt fokus: Det är hos Herren, hos Jesus som jag kan finna mitt liv, det är Han som kan bevara min själ, fylla mig med sin Ande och ge evigt liv, som inte ens döden eller hatet eller olyckan eller sorgen kan besegra.

 

Bön

Det gör skillnad att be, att komma till Honom som segrat över ondskan. I mässan fick vi ta emot Kristus som offrat sig för att rädda oss. I psalmer och lovsånger fick vi tacka Honom, men det slutar inte där. Bönen kan få lyfta människors nöd. Den som sörjer får jag lyfta fram, ibland med urgamla ord, ibland med en suck eller egna ord inför Jesus, men Han gör något med mig och med världen när vi ber. Något behöver förändras också i mitt hjärta, jag behöver Jesu hjälp, att älska, att dela med mig, att leva med ett öppet hjärta. Att inte gå in i varken hat eller fruktan, att våga dela den gåva jag fått i tron, att frimodigt hålla fast vid hoppet i Jesus. Jag behöver om och om igen vända tillbaka till detta: Jesus död och uppståndelse är mitt stora hopp. Där segrar Guds helighet och kärlek över synden, döden och ondskan. Där föds en ny värld fram. Därför vill jag leva nära Jesus. Vi behöver Hans frälsning och Hans kärlek idag, Hans ingripande och Hans ledning.

Herre Jesus Kristus, du som har segrat över döden, förbarma dig över oss. Amen.