Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. (Lukasevangeliet 23:50-56 B2000)

Bön på Långfredagens kväll

O du Guds Son, prisad vare du som gav ditt liv till lösen för oss. Vi ber dig ödmjukt: låt ditt lidande bli vår frälsning, dina sår vår läkedom, ditt kors vår återlösning, din död vårt liv. Amen.