”När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: ”Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.””‭‭Lukasevangeliet‬ ‭3:21-22‬ ‭SFB15‬‬

Johannes döpte. Kallade till omvändelse. Varför behövde då Jesus döpas? Han är ju den som döper i Helig Ande, som frälser, som räddar andra från synden. Han behövde ju inte själv ta emot omvändelsedopet.

Nej här ser vi istället Messias träda fram. Många döptes av Johannes döparen. Lukas går inte in på så många detaljer kring själva dopet. Istället riktar han vår blick mot Jesus. Där får du och jag se Guds egen Son. Han står och ber och Gud bekänner sig till Honom. Om vi tänker efter så ser vi här hela Treenigheten ”in action”. Sonen har just trätt fram och står mitt ibland dem Han ska frälsa, mitt ibland dem som genom Honom ska döpas i Helig Ande. Då får vi en liten stund se in i den himmelska verkligheten. Förhänget dras undan och vi får se en skymt av Guds majestät. Detta sker när Jesus ber. Anden sänks över Honom. Han som Är Guds Son leds och utrustas med den Helige Ande. Han kommer till Jesus, och i kapitel 4 av Lukas får vi se hur Jesus själv förstår detta: Jesus smörjs av Anden som den som kommer och upprättar Guds heliga regerande i världen. Det får vi återkomma till i en senare blogg.

Samtidigt med Anden får vi höra Faderns röst. ”Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje”. Fadern bekänner sig till Jesus. Honom vi ser döpas i Jordan, det är Guds enfödde Son. Barnet Maria fött är verkligen evig och Guds Son och nu träder Han fram, nu är Han synlig för alla.

Jesus kommer, och du och jag ställs av Lukas inför Honom som inte bara är bärare av den Helige Ande, utan som har kraften att döpa i Anden, hela, upprätta och ge nytt liv! Är du redo för Honom? Har Han fått inta sin plats i ditt liv, är du beredd att lyssna nu när du ser Honom?

Jesus döptes för att rädda dig. Du döptes för att få del av den räddningen. Ta vara på det du fått i ditt dop. Lev i Anden, be till Jesus att Han sänder den Helige Ande till dig, be att du varje dag skulle få leva med den Herre du döpts till.