Detta är alltså fortsättningen på förra blogginlägget om kraften i Guds Ord i våra gudstjänster. Detta inlägg handlar om hur Guds Ord skapar liv, ger kraft, befriar och frälser, men också att det spelar roll hur det tas emot.

När Jesus talar
Det Bibelord jag vill dela är hämtat ur Lukas 4, och är ett ganska långt stycke: Lukas 4:14-44. Detta är precis i början av Jesu offentliga förkunnelse. Nu predikar Jesus i det här stycket i två olika synagogor, och responsen ser ganska olika ut.

14 I Andens kraft återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela området. 15 Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla.
16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står skrivet:
18 Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig
till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga.
Han har sänt mig
att utropa frihet för de fångna
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
19 och förkunna ett nådens år från Herren.

20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig . Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: ”I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” 22 Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade: ”Är det inte Josefs son?”
23 Då sade han till dem: ”Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!” 24 Men han fortsatte: ”Jag säger er sanningen : Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 I sanning säger jag er: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. 26 Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. 27 Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad utan bara syriern Naaman.”
28 Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. 29 De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. 30 Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt.
33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 ”Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!” 35 Då talade Jesus strängt till anden: ”Tig! Far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.” 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.
38 Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne. 39 Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem.
40 När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. 41 Även onda andar for ut ur många, och de skrek: ”Du är Guds Son!” Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias.
42 När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. 43 Men han sade till dem: ”Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd.” 44 Och han predikade i synagogorna i Judeen.

Guds Ords kraft
Detta är det första jag vill understryka. Guds Ord har en enorm kraft. När Herren talar sker något. Jesus läser en profetia och förkunnar för dem som är där att detta ni hörde om Anden som är över mig, om befrielse och om glädjens budskap, det sker just nu när ni hör mig. I mig är allt detta uppfyllt säger Jesus. Ordets kraft är alltså i Jesus Kristus, Ordet gör dig fri för att Ordet är Jesu Ord, som säger: I mig är du fri. Där finns glädjens budskap, befrielsen och frälsningen, där finns kraften att lösa från bojor som bundit oss och att ge nytt liv där allt hopp verkar ute. Kristen tro är inte en allmän självhjälpsideologi. Det är kraft, liv och frälsning i Jesus Kristus. Därför är det också så viktigt att vi förkunnar Guds Ord, och uppfyllelsen i Jesus Kristus, för detta är Bibelns stora budskap. Martin Luther sammanfattar det med att Jesus Kristus är Bibelns kärna och stjärna.
Vi kan också se det i den andra synagogan, hur Jesus befriar en besatt man. Genom sitt Ord, att Han talar till demonen, så gör Jesus mannen fri. Demonen viker för Jesu makt. Vers 32 är en nyckelvers för att förstå auktoriteten i Guds Ord: ”De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt”. Jesu Ord har makt att befria besatta, bota sjuka och frälsa syndare. Det är också därför vi fattiga syndare kan våga söka oss till Jesus. Han har makten att bota, befria, och frälsa till evigt liv.

Vår respons
Människorna reagerar olika här. Guds Ord har en provocerande del, det utmanar vår självständighet och självtillräcklighet. Vi kan antingen reagera med glädje och tacksamhet och ta emot Guds Ord, eller avvisa det och driva Jesus ifrån oss. Vi har inte makt över Jesus, men vi kan ändå lägga märke till att de i Nasaret tog anstöt av Jesus och att det tillslut gjorde att han som i deras ögon bara var Josefs son inte fick plats ibland dem. I Kapernaum erkände de istället Guds kraft och tog emot Hans Ord, lyssnade, lät det gripa deras liv.
När du lyssnar till Guds Ord, är du då ”i Nasaret” eller ”i Kapernaum”? Detta handlar inte om att du inte får grubbla och brottas ibland. Brottas med Gud, fundera över Bibelorden, men gör det under bön till Jesus om ledning att förstå och ta emot Hans Ord på rätt sätt. Det vi däremot inte ska göra är att avvisa Jesus och Hans Ord, det är en andlig väg som inte leder till livet, utan bort från Jesus Kristus och den frälsning som Han ger.

Ordtrötthet?
Ibland påstås det att vår tid är ordtrött. Kanske stämmer det in på dig som läser detta också? Alla dessa ord, behöver vi mer ord?
Jag tror att nyckeln är detta: Ger Ordet liv? Kan vi se Jesus och ta emot Hans Ord i Gudstjänsten och predikan, då får vi erfara att Gud fortfarande talar, att Hans Ord skapar tro, liv och glädje, gör oss fria och ger Hans nåd, skapar nytt liv. Men om det är andra ord som saknar täckning, ord utan evangeliets innehåll och Jesu kraft att frälsa, då gör vi rätt i att inte lyssna.
Liksom i förra inlägget vill jag uppmana dig som läser att be för dem som förkunnar Guds Ord. Om trohet mot Ordet och ledning av Anden, så att det som vi predikar får bli levande Ord, hälsningar från Gud som ger liv.

Det finns mycket mer att säga om Ordet och Gudstjänsten, men det finns också andra delar av Gudstjänsten som vi ska gå vidare till. Förhoppningsvis kan du som läser detta också se att Ordet är med i hela den liturgiska gudstjänsten.