En reflektion om det andra stycket i gudstjänsten. Jag skrev det i gårdagens inlägg, men det finns fler dimensioner. Centrum i gudstjänsten är evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus. Vi lyssnar till Guds Ord, jag som präst predikar Guds Ord, vi bekänner tron på Jesus Kristus och ber i enlighet med den tron just för att det är evangeliet om Jesus Kristus, evangeliet om Gud som inte övergett sin skapelse, som försonar den genom Sonens död och uppståndelse, och som ger nytt liv genom Anden.

Evangeliet och Gudstjänsten
I en av nattvardsbönerna heter det att Fadern samlar åt sig ett folk och att lovsången till Hans ära aldrig ska upphöra. När vi som församling läser Guds Ord, bekänner oss till det och tar emot det i Ordets gudstjänst och när vi som är präster förkunnar det, då handlar Gud med oss. Hela gudstjänsten är på det sättet sakramental. Gud vill föra oss in under sina vingar, Han vill mätta vår hunger och låta oss växa i tron. Varje gång det är Gudstjänst så samlas också då Hans folk. Alla döpta och troende har här sin identitet, och också en kallelse. Kom när kyrkklockorna kallar, kom och lyssna till Herrens Ord. Kom och få den näring som Guds Ord vill ge dig!
Därmed samlas också Guds folk, de som är döpta och tror och vill lyssna. Här fullbordas något av Guds plan, att samla ett folk åt sig, de som genom dopet förts genom Röda havet, ut i frihet från syndens slaveri och fått ett nytt liv i Kristus. De som blivit smorda med den Helige Ande och fått ett nytt liv i Honom. När Gud kallar så kommer vi för att få liv och frälsning, ny kraft och fyllas av Hans undervisning.
I Psaltaren 110:3 står det så här

Villigt kommer ditt folk
när du samlar din här.
I helig skrud kommer din ungdom
till dig,
som dagg ur morgonrodnadens
sköte.

Detta är något av ett kännetecken för Guds folk: Vi längtar efter Herrens tilltal, Hans ingripande, att få del av det liv Han ger. Vi ”hungrar och törstar efter rättfärdighet” för att använda Jesu ord i Matt 5. Då har vi också Guds löfte att bli mättade, att få det våra själar behöver.

Gud kallar ett folk, Han verkar genom sitt folk
Detta att samlas under Guds Ord är faktiskt viktigt, också för att Herren vill utrusta och använda oss. Han vill ge oss den näring vi behöver för att kunna leva ut tron på Jesus Kristus, för att i Ord och handling kunna vittna om Honom som är livet självt, göra Hans gärningar. Ja, vi tror att Gud, spontant i stunden kan ge kraft, även om jag missat söndagens gudstjänst. Men låt inte det bli en ursäkt för att inte komma till Herren och lyssna på Hans Ord. När vi också samlas tillsammans, från olika delar av samhället för att ta emot Guds Ord tillsammans så manifesteras Guds rike. Vi bekänner: Jesus har gjort oss till ett. Vi har olika släkter och traditioner, olika övertygelser och bakgrunder, men i Kristus har vi fått nytt liv, och det vill vi komma för att få, för att fyllas av, för att dela med varandra!

Evangeliet gör dig fri – du blir del av något större
Jesus frälser var och en som tror på Honom. Hans korsdöd och uppståndelse har öppnat vägen hem till Fadern. Detta är läsningarnas huvudsakliga ärende, och predikans huvudsakliga uppgift, att peka på Honom som gjort oss fria. Varje söndag har sina läsningar, och en söndag som idag handlar det om hur Jesus är den Gode Herden som ger sitt liv för fåren, alltså för oss. Det betyder att olika dimensioner av frälsningen och livet utifrån vad Jesus gjort blir synligt under olika söndagar. Vi behöver detta. Evangeliet leder dig in i Guds barns frihet, lär dig att leva. Du blir som ett barn som lär sig gå. Men det lär dig också att du inte är ensam. Att du samlas med Hans folk, Hans församling, alla de som är befriade av Jesus Kristus är nu Guds folk och hör ihop med varandra. Det bryter vår individualism och isolering.

Tänk nu att evangelium kan få forma våra liv. Detta lär oss vad det är att leva som Jesu lärjungar. Vi är fria, i och genom Jesus Kristus, vi har nytt liv i Honom, vi hör ihop med varandra och är Guds folk, och vi får också se målet för vår färd: En ny skapelse, helad och upprättad, där Gud torkat alla tårar och gjort döden om intet. Vi behöver detta. Jag behöver detta.