Har du hört talas om de detta att Gud ger sin Ande till oss idag? Andens gåva hör ihop med Jesus Kristus, och med Korset. Fadern gav sina lärjungar sin Helige Ande på den första kristna Pingstdagen. Anden ges till alla som tror, vi tar emot Honom på nytt i bönen, i mässan, i läsningen av Guds Ord, i förbönen när någon ber att den Helige Ande ska fylla dig. Andens gåva är inte för att skapa en mysig stämning. Jesus ger sin Ande till sin Kyrka, för att ge henne kraft. Anden ger oss samma kraft som verkade i Jesus när Han vandrade på jorden och som uppväckte Jesus från de döda.

Fadern vill föra dig in i gemenskapen med sig själv. Gud vill låta dig och mig få se hur Han vänder död till liv, synd till förlåtelse, vilsenhet till att komma hem, förtappad till att bli frälst. Detta är vad korset handlar om. Det är Guds kraft till frälsning, att Jesus dog på ett kors för våra synder. Men detta kors är inte bara något som var aktuellt för länge sedan. Det är lika aktuellt idag. Korset och evangeliet om Jesus Kristus är Guds kraft till frälsning. Paulus skriver i början av 1 Korinthierbrevet att han inte ville veta av någonting annat när han kom till Korinth än Jesus Kristus och Honom som korsfäst. För det är Guds kraft till frälsning. I 1 Kor 1:18 skriver Paulus så här:

”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.”

I varje tid finns det röster, också kyrkliga ledare, som vill betona att andlighet i allmänhet och kristen tro i synnerhet handlar om något annat. Att det inte handlar om Jesus Kristus, korset och Andens gåva utifrån hur Jesus försonat oss med Gud. Men detta är Guds Ords stora budskap: Fadern gör dig fri och levande genom Kristi kors. Här blir du fri, här finns Andens gåva och det liv som aldrig dör. Därför ser Gud inte till din karriär eller dina ekonomiska möjligheter. Tvärtom. Gud ser rakt igenom oss. Därför är också Guds Ord befriande för oss. Läs 1 Kor. 1:21-31:

När världen inte genom sin visdom lärde känna Guds vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka de starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.

Paulus tar tag i två trender i Korinth. De som tillhörde Guds utvalda folk, judarna, de förväntade sig vissa saker. Grekerna förväntade sig andra saker. Men Gud ställer det hela på sin spets och visar att Hans plan såg helt annorlunda ut. Det handlar alltså inte om mänskliga demonstrationer av andlighet, eller av vishet, utan om att Gud själv vill göra något. Att Jesus Kristus, genom sin Ande griper in i människors liv, att Han kallar på människor och att vi som kommit till tro utvalts av Gud själv att leva i Guds kraft och Guds vishet. Det är Guds väg till ditt och mitt hjärta: Han väljer inte den som ”ser bra ut i världens ögon”. Ett exempel är när David väljs till kung. Han har sju bröder som är stora och ståtliga. Profeten Samuel tror att det är någon av dem, men varje gång säger Gud nej, för Han bedömer inte som vi människor gör. Han ser till hjärtat. Att ha ett ödmjukt hjärta och se mitt behov av Gud är långt mycket mer värt än karriär, berömmelse och kändisskap. ”Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.” Detta är också en temperaturmätare eller ett lakmustest på din och min ”andlighet”. Är Jesus Kristus och Hans kors viktigt för oss? Kan vi klara oss utan Jesus? Tror vi det? Nej, tvärtom, kristen tro är tron att Jesus Kristus gjort detta för oss, att Jesus Kristus helar och upprättar, förlåter synder och fyller oss med sin Helige Ande. Det är bönen: ”Jesus förlåt mig. Tack Jesus för ditt kors! Jesus ge mig din Helige Ande, uppfyll mig på nytt.” Det är livet i beroende av korset, uppkopplad på korsets kraftnät.

Vi fortsätter. Paulus igen, i 1 Kor 2:1-5

”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”

Tvärtom så är det just ”Jesus Kristus och honom som korsfäst” som är Guds kraft och Guds vishet. Detta att Paulus inte ville komma med visdomsord eller stor vältalighet handlar inte om att vi inte får fundera eller tänka efter. Istället handlar det om den grekiska kulturen i Paulus samtid. Visdomslärare, olika kulter och vackra uttryck fanns det gott om. Det gör det nog idag med. Men budskapet om Jesus Kristus och honom som korsfäst är själva uppenbarelsen av Guds kraft till frälsning, av evangeliet, om Guds stora seger. Därför är det också här som grunden läggs, detta är det som alla kristna måste finna, den grund som alla människor behöver. Budskapet bevisas inte genom att människor efter att ha lyssnat på Paulus säger: ”Åh vilka vackra formuleringar, det var så fint att lyssna på”. Istället handlar det om att Jesus Kristus blir tydlig: Här finns Guds Son, som dött i ditt ställe. Här finns Andens kraft till ett nytt liv, när du dör från dig själv och uppstår med Kristus, här finns den Helige Ande som vill leda dig in i hela sanningen, här finns korset och Jesu död som täcker alla dina synder och ger kraft till ett nytt liv. Inte din kraft utan Guds. Korset handlar alltså om Jesus som dött för oss, som uppstått och ger den Helige Ande, det handlar om Pingstens budskap att Anden utgjutits och ges för Jesu skull också idag. Det handlar om frid i våra hjärtan och den glädje som bara Gud kan ge.

Har du fått del av den friden? Denna Guds kraft som räddar oss?

Att se det verkliga andliga livet handlar just om detta: Att få höra att Jesus Kristus dött på korset för dig. Att Han uppstått och ger frid, glädje och nytt liv genom sin Ande idag. Därför behöver vi kapitulera inför Honom. Sant andligt liv handlar om att kapitulera. Att bildligt tala böja knä inför korset. Att säga till Jesus: ”Tack att du dog för mig. Förlåt mig min synd och ge mig ditt liv. Ge mig din Ande.”

För dig som kristen är etta också den nya verklighet vi lever i. Vi är bärare av Guds Helige Ande. Vi är Hans. Han verkar i oss och genom oss. Han leder. Vi får tjäna Gud utifrån att Han ger oss kraften. Det är här vi kan upptäcka det nya livet tillsammans med Guds Ande, börja leva i tron på Gud kan använda också mig, inte för att jag är bättre än någon annan utan för att Guds Ande bor i mig. Här kan vi tjäna i nådegåvorna som Paulus nämner senare i brevet. Här kan vi frimodigt dela med oss av det vi upptäckt. Här får vi kraft att leva idag tillsammans med Jesus Kristus.