”Din nåd är allt jag behöver

I Kristi kraft vill jag släppa mitt försvar,
lägga ned mitt allt tills det bara är du kvar,
i min svaghet visar du för mig
att all min kraft kommer ifrån dig.”

reformationdayKristen tro är detta: Den nåd som jag till sist kan upptäcka är allt. Nåden är en mäktig flod som flödar över oss, flödar över mig, den är en förvandlande kraft, den är våg efter våg efter våg.

Nåden som Gud ger oss är verkligen en kraft som förvandlar. I episteltexten för i söndags kan vi höra att de som levde i tron besegrat kungariken, men inte på grund av sig själv utan på grund av Honom, Hans nåd och kraft, därför skriver Paulus i Rom 1:16:

”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror”

Därför är det också stort att få stanna upp för detta på 497 årsdagen av Luthers uppspikande av de 95 teserna och därmed reformationsdagen. Detta är en av de stora sakerna i reformationen: Sola gratia. Frälsningen är av Nåden allena. Och nåden är inte petimetermässig, den överflödar, grace abounding, den väller fram.

Har du upplevt detta? Sola gratia? Nåden allena? Det är gåvan i Jesus Kristus. Herren gör dig rättfärdig för Jesu skull, Herren tvättar dig ren, Herren helar och upprättar, Herren skänker sin Ande utan att mäta!

Detta är en av de saker som Kyrkan aldrig får tappa bort, just för att detta är hennes själ, detta är Guds stora gåva! Det är detta som vi ser i frälsningen, i syndernas förlåtelse, i mötet med Jesus, i Ordet och sakramenten! Därför blir också Paulus så skarp när detta är riskerat, med evangelium, rättfärdiggörelsen, nåden. I Gal 3:1-2 skriver han:

1 Dåraktiga galater! Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. 2 En enda sak vill jag veta från er: fick ni Anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro?

Tror du verkligen att du förtjänar barnaskapet hos Gud? Förtjänar Guds kärlek? Förtjänar rättfärdigheten? Man kan inte förtjäna nåden, tvärtom den kan bara tas emot i tro! Det är därför Jesus Kristus, vem Han är och vad Han gjort är så centralt! Jesu rättfärdighet, kärlek och nåd är Guds stora gåva till dig, ta emot den!

Luther skriver så här om detta stora som Jesus gjort, i sin förklaring till 2 trosartikeln i trosbekännelsen:

Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod, och med sin oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag skall tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant.

Och detta är det stora: Så mycket älskar den evige Guden dig och mig! Grace abounding!