Jag har försökt att följa vad som händer i Nairobi, med GAFCON II. Den bild som ibland sprids är att det är en proteströrelse mot liberalisering i västvärlden, men efter att ha sett och hört dem så räcker inte det som beskrivning. Efter att ha hört ”the Primate of Kenya”, archbishop Wabukala tala, liksom den australiske archbishop Jensen, och andra tala om sin tro så växer min frimodighet, för det som är spännande är att detta inte är något mindre än en väckelserörelse! Abp Wabukala talade om ”the eastafrican revival” som det andliga arv som nu präglar de afrikanska anglikanerna och som därmed också genomsyrar hela GAFCONrörelsen. Den östafrikanska väckelserörelsen som berättas om är en rörelse som präglat kyrkorna i Östafrika som en evangelikal väckelse med Jesuscentrering och helgelse och nytt liv genom tron, Bibelläsning och bön. På många sätt en afrikansk motsvarighet till våra lågkyrkliga väckelser på 1800talet. Fokusera hos Wabukala, Jensen och de andra ligger alltså på frälsning i Jesus, mission och en helig livsstil.
Ja, de var reagerat, men fokus för dem är att evangeliet ska få möjlighet att predikas, att människor ska bli frälsta och att Guds Ord ska få vara grunden i Kyrkans liv!

20131022-213207.jpgDe samlade biskoparna vid GAFCON II i Nairobi
Detta är ju inget konstigt för oss som kristna, men jag tror att det är just detta vi behöver idag!
Återupptäck och älska Jesus! Lyd Honom i Hans ord, var trofast!
Lev i den helige Andes kraft!

Lina Sandell skriver(psalm 279 i psalmboken):

1. Lev för Jesus, intet annat
är dock värt att kallas liv.
Åt den vännen framför andra
hjärtats första kärlek giv.

2. Giv dig helt, ty det begär han.
Själv han gav sig helt åt dig,
när han fattig och föraktad
gick här nere korsets stig.

3. Giv dig helt, och vet att ingen
än förlorat däruppå!
Lev för Jesus, tills du salig
in uti hans ro får gå.