Dagens lästips, författat av bl a Carl Axel Aurelius, den biskop som prästvigde mig för snart åtta år sedan. Läs och begrunda: Församlingar är inte institutioner. Istället utgår de från den församling som träffas på söndagen och firar gudstjänst! Mötet med Gud är centrum och då måste också församlingen utgå från sitt centrum organisatoriskt.
Här kommer länken:
”En kyrka av förlorare”.

Församlingen får aldrig bli institution, den är levande gemenskap med Jesus och med alla dem som tro. Den är relationer till Jesus och alla hans lärjungar. Den visar sig i människors liv.

Tack Carl Axel m fl!