Nu har jag skrivit några bloggar om att söka och att det går att finna, det är meningsfullt och att vi kan finna Jesus. Men hos någon kanske frågan uppstår: Varför ska jag bry mig? Vad då Jesus? Vad spelar det för roll? Spelar det roll att tro på Jesus? Spelar det roll att vara kristen?

Svaret på de frågorna börjar egentligen med ett citat från Predikarens bok i Gamla testamentet:

11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.

Gud har lagt ner evigheten i våra hjärtan. Skönheten vittnar om det, själva livet vittnar om det, men omformulerat så kan man säga ungefär så här: Det är detta du är skapad för! Gud har skapat dig för att upptäcka detta som Gud lagt ner i dig. Det betyder inte att vi lever för evigt. Tvärt om, alla dör, men vi längtar efter det som är evigt. Kanske kan du känna igen det nu när du läser. Vi vill inte dö, vi vill leva. Predikaren fortsätter utifrån den tanken att vi är skapade av Gud och har evigheten nedlagd av Honom i oss! Men fortsättningen är lite stressande: Vi förstår inte Guds verk. Med andra ord, för den som längtar efter det som bara Gud kan ge: Evigt liv, gemenskap med Gud, försoning med Honom, så är det tydligt både i Bibeln och i livserfarenheten: Vi kan inte möta denna längtan i oss själva. Tvärt om. Vi förstår inte Guds verk, vi behöver själva möta Gud, för då, när vi möter Honom kan vi börja förstå, då kan längtan som Gud lagt ned i oss bli mött, bli uppfylld.

Därför skriver jag också den här serien med blogginlägg, för det är just i mötet med Jesus som vi kan se och uppleva svaret på vår längtan. Allt annat som vi försöker fylla den längtan med kommer ytterst sett att göra oss besvikna, bara Jesus kan möta den och uppfylla den.

Därför säger också Jesus så här:

Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Känner du av längtan? Evigheten nedlagd i dig av Gud själv? Sök då Jesus Kristus!

Jesus Kristus, kom till mig, uppfyll min längtan så som bara du kan! Låt mig få njuta av dig, leva av dig, fyllas av glädje i dig! Uppfyll mig med din helige Ande så att jag kan tro, så att jag kan älska dig! Så att jag kan tjäna dig!
Amen.