I förmiddagens predikan fick jag möjligheten att predika lite om Guds Ord, att Gud har talat in i vår värld, både genom profeter och apostlar, men framför allt genom sin Son, Jesus Kristus. Vi kan exempelvis läsa om det i början av Hebreerbrevet där Paulus skriver:

1Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, 2men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. 3Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

Bakom allt detta ligger att Gud gör det meningsfullt och möjligt att söka Gud, inte för att vi fullt ut kan förstå Honom, eller klura ut hur universum hänger ihop, utan för att Han vill bli funnen av oss, Gud låter sig bli funnen! Detta är en av grundstenarna i Uppenbarelsen, att Gud vill att vi människor ska finna Honom! Ett exempel på detta ur Guds eget Ord får vi genom några versar i Johannesevangeliets första kapitel:

9Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. 10Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. 12Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, 13som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

14Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Gud blir människa för vår skull! Guds Son, Ordet som Johannes kallar Honom, blir människa för att frälsa oss, för att vi skulle kunna ta emot Honom, för att ge sig själv helt och hållet till oss!

Sök frimodigt Gud, Han vill bli funnen av dig!