One Comment

  1. […] En andlig gemenskap Jag har tidigare skrivit om den anglikanske prästen Micheal Harper, som senare konverterade till den antiokenska-ortodoxa kyrkan, som gripande beskriver hur den Helige Ande gav en ny upplevelse av gemenskap mellan de olika kyrkotraditionerna, just genom att de kunde se varandra som fullvärdiga syskon i tron. Texten om Harper hittar du här. […]

Kommentera