5 Comments

 1. Lisa Malmqvist

  Det är ju egentligen så enkelt. Kallar vi oss Kristna så finns det ingen annan väg. Ibland undrar jag hur, de som vi skall kalla våra herdar och skall hjälpa oss att se den enda rätta vägen, tänker.

 2. Ursus

  Antingen är det fel på prästutbildningen i Sverige eller så vill man inte ta till sig budskapet i Bibeln. Tack gode Gud att vi lekmän själva kan läsa och bilda oss en uppfattning.
  En annan präst i en annan Stockholmsförsamling hade en märklig vana att bli tyst när han läste ur den Nicenska trosbekännelsen vid passagen där det står att den Helige Ande utgår från Sonen. Han läste bara …utgår från Fadern men tystnade när han kom till …och Sonen sedan fortsatte han läsa. Vid kyrkkaffet efteråt frågade jag varför han gjorde så när det faktiskt står så i Joh 20:22 då tittade han forskande på mig och sa, ”ja det har du rätt i” men fortsatte likväl i kommande gudstjänster att utelämna den passagen.
  Hur sann är Svenska Kyrkan? Ska jag lämna och söka till någon sann frikyrkoförsamling och i så fall vilken?

  • Johan Danz

   Hej Ursus!
   Svårt att ge ett konkret råd så här. Vad gäller prästen du nämnde så låter det som att han håller sig till de ortodoxa kyrkornas syn. Låter lite märkligt tycker jag.
   Jag har dålig koll på kyrkorna och församlingarna i Stockholm, men Roseniuskappelet, St Klara och Bethlehemskyrkan är ju fina församlingar i ELM respektive EFS, som ju ändå står för den lutherska bekännelsen, så vitt jag kan se. Det är ju viktigt med församlingsgemenskap, att vi får ett sammanhang att höra till och växa i tron i. Allt gott!

Kommentera