Det har börjat vad jag hoppas ska bli en spännande diskussion, eller kanske ett spännande samtal om en teologiskt konservativ förståelse av kristen tro. Idag publicerade Dagen.se en insändare av Maria Landgren om teologiskt konservativa inom Svenska kyrkan. Jag ser tyckte mycket om artikeln, men det känns också spännande att se vad responsen ska bli på den här artikeln. Frågan är ju ställd direkt till Antje Jackelén. Du hittar artikeln här.

Det är två saker som jag fastnat för i artikeln, dels för det första att det handlar om en förståelse av Bibeln som Guds Ord, där det teologiska tänkandet utgår från det Ordet säger, och att Jesus är dess centrum.

Det andra exemplet tar jag med ett citat, det är inte bara att söka som är grejen, utan att finna. Maria skriver:

Jag ser mig som finnare, som en person med en tydligt definierad tro på Gud, en tro som har ett tydligt centrum och tydliga linjer utstakade av Jesus men som ska yttra sig i en brokig och inte alls fyrkantig värld.

Det är ju också detta Jesus själv lovar: Den som söker finner, fritt omformulerat.
Så själva frågan, får man vara teologiskt konservativ, tro på Bibeln som Guds Ord, får man finna svaren och vittna om dem, inte bara ställa frågan? Får vi plats i Svenska kyrkan.

Jag, och säkert många fler, väntar med spänning på Antjes svar.