Jag tänkte dela ett riktigt gammalt citat från st Augustinus. Han skriver i sin bok ”Bekännelser” om hur han blev en kristen. Det här avsnittet handlar om hur hans mamma Monica bad för honom. Han svävade iväg i sekten manikeism, men Gud ville annorlunda, och hade lovat hans mamma att han skulle bli en kristen. Här skriver nu Augustinus om hur Monica bad för honom, för att han skulle räddas från ”den andra döden” och bli en kristen. Som förklaring till Augustinus språk kan påpekas att han skriver sina bekännelser som en bön till Gud. Du i texten är alltså Herren som Augustinus vänder sig till:

Jag kan inte tänka mig hur det såret hade kunnat läkas, som min dubbla död skulle ha tillfogat hennes älskande hjärtas allra innersta. Vart skulle dessa ständiga och oavbrutna böner ha tagit vägen om ej till Dig allena? Och hur hade väl Du, all barmhärtighets Gud, kunnat försmå denna kyska och ärbara änkas ödmjuka och förkrossade hjärta – hon som så flitigt gav sina allmosor, så beredvilligt tjänade Dina heliga och som ingen dag försummade offret på Ditt altare – som aldrig gick till kyrkan för att få tillfälle till fåfängligt prat och skvaller utan alltid gick dit för att höra Ditt ord förkunnas och bli hörd av Dig i sina böner!
Ej kunde Du försmå eller avvisa dessa hennes tårar, varmed hon utbad sig av Dig inte guld eller silver eller andra jordiska angenäma och förgängliga ting utan sin sons frälsning allenast.
Nej förvisso, Herre, Du var hos henne, Du hörde henne och Du gjorde vad Du enligt Din förutbestämda ordning hade beslutat göra. Fjärran vare den tanken att Du skulle ha velat bedra henne med de syner och svar hon haft och av vilka jag har nämnt några, och dem hon alla gömde i ett trofast hjärta och under sina böner förehöll Dig som om de var Dina skriftliga förbindelser.
Men Din nåd varar evinnerligen och i Din eviga barmhärtighet värdigas Du genom Dina löften göra Dig till borgenär hos dem, vilkas alla skulder Du efterskänker.

Augustinus mamma Monica bad. Hennes hjärta brann för att hennes son skulle få bli frälst. Det var hennes stora böneämne. Hon slutade inte. Han lämnade tron efter barndomen, gjorde karriär, var med i en sekt, men hon slutade inte att be. Gud gav henne löften om att hennes böner skulle slå in och hon fortsatte att be. Hon var uthållig också när det såg ut som att hennes son aldrig skulle omvända sig. Hon och kvinnor som henne har förvandlat den här världen. Hennes son Augustinus blev senare kristen, biskop och en av den kristna kyrkans allra viktigaste teologer, som präglat och fortfarande präglar generation efter generation av kristna.
Är du en människa som ber? Börja be, och håll ut i bönen. Monica bad troget – hon höll ut. Hon höll Gud vid Hans löften till henne, och Han besvarade dem. Vi behöver fler bedjande människor idag. Kvinnor och män som Monica.