Hur är det med dig och kallelsen? Du som är en kristen, tänker du på dig själv som kallad av Gud själv? Eller mer allmänt formulerar: alla kristna är kallade! Du är kallad, av Jesus, utvald av Honom, inte som något att skryta med, utan snarare som en berggrund att stå på! Han har kallat dig till sig!

St. Paulus skriver:

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: ”Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.” (Första Korintierbrevet 1:26-31 SFB)

Detta gäller dig! Kan du ta emot det? Att Kristus Jesus av Gud har gjorts till din vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning! Detta gäller oss! Hela ditt liv har här fått sin tyngd, sin kraft och sitt verkliga liv, i Honom! Och så vill Han att det ska fortsätta: Han kallar dig, ikväll, imorgon och så vidare, och där finner du även din kallelse! Vi har alla den kallelsen att tjäna Kristus och Hans Kyrka, att tjäna människor och föra dem inför Jesus! Din identitet som en som Jesus Kristus dött och uppstått för, och som en som är förenad med Jesus bär du alltid med dig. Människor kan inte klä av den, omständigheter kan inte beröva den, djävulen kan inte stjäla den, för det är Jesu Kristi kärleksgåva till dig och till hela Hans Kyrka!

Tänk inte mindre om dig själv.